Teisėjas G. Dzedulionis: M. Gorbačiovo atsakomybės klausimas dėl Sausio 13-osios įvykių dar bus sprendžiamas

Paskelbė: KaunoZinios.lt redakcija Data: 2016-09-06 08:10

Spausdinti | Komentarai

Michailas Gorbačiovas ©  Wikimedia Commons nuotr.

Šiuo metu aktyviai visuomenėje diskutuojama kodėl Michailas Gorbačiovas, kuris Sausio 13-osios įvykių metu buvo TSRS kariuomenės vadas nėra kviečiamas kaip specialusis liudytojas į apklausas ar kodėl jam nepradedamas ikiteisminis tyrimas dėl aplaidaus vado pareigų vykdymo?

Vilniaus apygardos teismo teisėjas Gintaras Dzedulionis, kuris liepos 11 d. dalinai atmetė  R. Povilaičio  (vieno  iš nukentėjusiųjų Sausio 13-osios byloje) skundus, teigia, jog tai nėra pabaiga ir šie skundai  bus nagrinėjamai pagrindinėje Sausio 13-osios byloje, tiesiog šioje stadijoje kitokių sprendimų priimti nebuvo galima.

R.Povilaičio prašymai  bus sprendžiami  po  pareiškėjo apklausos. Jeigu apklausos metu teismas nustatys kokias nors aplinkybes, kurios leis daryti išvadą, kad M.Gorbačiovas tikėtinai padarė nusikalstamas veikas ir turi būti traukiamas baudžiamojon atsakomybės, apie tai  motyvuota nutartimi praneš prokurorui. Būtent tuomet ir turėtų būti sprendžiami klausimai dėl ikiteisminio tyrimo prieš M.Gorbačiovą pradėjimo ar jo kvietimo į apklausą.

Teisėjo G. Dzedulionio komentaras:

R.Povilaitis – nukentėjusysis Sausio 13-osios byloje, skundė prokuroro sprendimą, kuriuo atsisakyta tenkinti pakartotinį prašymą pradėti ikiteisminį tyrimą prieš M.Gorbačiovą dėl aplaidaus vado pareigų vykdymo ir kviesti M.Gorbačiovą kaip specialųjį liudytoją apklausai. Prokuroras atsisakė tenkinti prašymus, motyvuodamas tuo, jog nėra pakankamai duomenų, kurie leistų daryti išvadas ar M.Gorbačiovas tinkamai vykdė vado pareigas 1991 m. sausio mėnesį, o spręsti klausimą dėl M.Gorbačiovo kvietimo specialiuoju liudytoju atsisakė, motyvuodamas savo poziciją tuo, kad Rusija nereaguoja į nevienkartinius teisinės pagalbos prašymus  ir  neteikia  pagalbos   tyrime dėl Sausio 13-osios įvykių, o kokių nors teisinių priemonių, kurių pagalba  būtų galima tai padaryti, nėra.

Dėl Sausio 13 – osios įvykių buvo atliekamas ikiteisminis tyrimas ir byla šiuo metu jau nagrinėjama Vilniaus apygardos teisme. R.Povilaitis  šio proceso metu reiškė prašymą kviesti M. Gorbačiovą ir spręsti jo atsakomybės bei iškvietimo apklausai klausimus. Teismas nusprendė klausimą dėl šių prašymų spręsti po nukentėjusiojo apklausos (R.Povilaitis dar neapklaustas), t.y. klausimai, susiję su M. Gorbačiovu, dar nebuvo spręsti.

Iš Sausio 13 – osios bylos yra išskirtas vienas nusikalstamos veikos epizodas, kurio tyrimas iki šio laiko dar nebaigtas.  Būtent šio tyrimo metu R.Povilaitis dar kartą reiškė prašymą dėl M.Gorbačiovo patraukimo baudžiamojon atsakomybėn ir kvietimo apklausai. Šis prašymas – analogiškas prieš tai pateiktam, kuris dar bus sprendžiamas po apklausos.

Vilniaus miesto apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėjas išnagrinėjo R.Povilaičio skundą ir atsisakė jį tenkinti, t.y. paliko prokuroro nutarimą nepakeistu.

R.Povilaitis skundė šį ikiteisminio tyrimo teisėjo sprendimą Vilniaus apygardos teismui, kuris šių metų liepos 11 d. nutartimi dalinai skundą  dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo prieš M.Gorbačiovą atmetė, motyvuodamas, kad prokuroro  argumentai pagrįsti, nes nėra pateikta duomenų, leidžiančių spręsti apie vado pareigų tinkamą ar netinkamą atlikimą. O dėl prašymo atlikti papildomus tyrimo veiksmus ir kviesti M.Gorbačiovą apklausai kaip specialųjį liudytoją, teismas paliko nenagrinėtu, nes ikiteisminio tyrimo teisėjo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas – nėra jokio teisinio pagrindo jį nagrinėti.

KaunoZinios.lt_logo

Ši informacija yra portalo KaunoZinios.lt nuosavybė. Ją galima platinti tik susitarus su portalo redakcija ir nurodžius aktyvią nuorodą į KaunoZinios.lt. Parašykite mums adresu info@kaunozinios.lt