(c) Stock.xchng archyvo nuotr.

Energetikos projektų atrankos komisijoje nuspręsta rekomenduoti Ūkio ministrui skirti paramą dviem naujiems šilumos tiekimo sistemos modernizavimo ir plėtros projektams, kuriuos vykdys AB „Kauno energija”.

Iki 2009 metų kovo 30 dienos AB „Kauno energija” Lietuvos verslo paramos agentūrai buvo pateikusi 5 paraiškas šilumos trasų rekonstrukcijos projektams vykdyti. Trys iš jų – integruoto tinklo Centro magistralės, šilumos tiekimo tinklų V. Krėvės pr. 82A -118H bei magistralinių šilumos tiekimo tinklų, esančių Kuršių g. 49 C, Jonavos g. bei tinklų po tiltu per Nerį automagistralėje Vilnius – Klaipėda ties Kaunu – buvo patvirtinti dar 2009 metais ir jiems jau pradėta skirti ES struktūrinių fondų finansinė parama.

Integruoto tinklo Centro magistralei atnaujinti skirta 5,99 mln. litų, šilumos tiekimo tinklams V. Krėvės pr. 82A -118H rekonstruoti skirta 6 mln. litų, magistraliniams šilumos tiekimo tinklams, esantiems Kuršių g. 49 C, Jonavos g. bei tinklams po tiltu per Nerį automagistralėje Vilnius – Klaipėda ties Kaunu kompleksiškai rekonstruoti skirta 2,33 mln. litų. Maždaug antra tiek AB „Kauno energija” turės pridėti iš savo ir iš skolintų lėšų.

Dviem iš minėtų trijų projektų – magistralinių šilumos tiekimo tinklų, esančių Kuršių g. 49C, Jonavos g. tarp NA-7 ir NA-9 bei tinklų po tiltu per Nerį automagistralėje Vilnius-Klaipėda ties Kaunu kompleksiškai rekonstruoti ir integruoto tinklo Centro magistralei modernizuoti Finansų ministerija 25 metams lengvatinėmis sąlygomis suteikė AB „Kauno energija” 2,411 mln. eurų paskolą iš Europos investicijų banko.

Pagal du naujai (2010 metais) patvirtintus projektus bus statoma nauja, 1,4 km ilgio šilumos tiekimo trasa Kaune, A. Juozapavičiaus prospekte, nuo 23A iki 90 namo, bei rekonstruojama integruoto tinklo Žaliakalnio magistralė. Projektams vykdyti iš Europos regioninės plėtros fondo skiriama atitinkamai 1,566 ir 2,788 mln. litų. Kaip ir pirmiems trims projektams, šiems vykdyti AB „Kauno energija” turės pridėti antra tiek iš savo ir iš skolintų lėšų.

Visiems 5 projektams parama skirta iš 2007-2013 metų Europos regioninės plėtros fondo pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra” priemonę VP2-4.2-ŪM-02-K „Šilumos tiekimo sistemos modernizavimas ir plėtra”.

Susumavus, AB „Kauno energijai” iš ES struktūrinės paramos fondo numatyta skirti 18,677 mln. litų šilumos tiekimo sistemai modernizuoti ir atnaujinti. Pagal šį rodiklį AB „Kauno energija” yra pirmaujanti šilumos tiekimo įmonė šalyje.

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: