© Wikimedia Commons archyvo nuotr.
Siekiant toliau mažinti šilumos gamybos sąnaudas ir atpiginti šilumos energiją vartotojams, bendrovė „Kauno energija” „Šilko” katilinėje pradėjo antro biokuru kūrenamo vandens šildymo katilo įrengimo projektą.

Naujasis biokuro katilas „Šilko” katilinėje bus įrengiamas pagal Europos Sąjungos Struktūrinių fondų iš dalies finansuojamą projektą. „Šilko” katilinėje vietoje 9 MW esamo vandens šildymo katilo bus įrengtas naujas 8 MW biokuru kūrenamas vandens šildymo katilas ir bendras 4 MW kondensacinis ekonomaizeris, skirtas dviem katilams. Šiuo metu katilinėje esantis vandens šildymo katilas DKVR 10/13 bus demontuotas ir vietoje jo bus įrengtas naujas biokuro katilas bei ekonomaizeris pagal principą „iki rakto”.

Projekto rangovas turės atlikti visus projektavimo, projekto ekspertizės, demontavimo, statybos, įrengimų pirkimo, tiekimo, montavimo, derinimo darbus, atlikti esamo pastato techninio stovio įvertinimą rekonstruojamoje dalyje, užtikrinti garantinius parametrus biokuro katilui ir prieškūryklei dirbant nominaliu našumu, apmokyti dirbti „Šilko” katilinės personalą ir priduoti objektą užsakovui.

Pagaminta šilumos energija bus tiekiama į Kauno miesto integruotą šilumos tiekimo tinklą, užtikrinant reikiamos kokybės (slėgio ir temperatūros) termofikacinio vandens parametrus. Įrengus šį naują biokuro katilą, katilinėje sumažės gamtinių dujų suvartojimas, bus naudojamas pigesnis vietinis kuras. Taip pat sumažės CO2 emisijos į atmosferą.

Biokuro katilas turės veikti automatiniu režimu pagal operatoriaus nustatytus parametrus. Siekiant sumažinti išeinančių iš katilų dūmų temperatūrą bus įrengtas 4 MW dūmų kondensacinis ekonomaizeris. Į jį po multiciklonų bus nukreipiami katilo Nr. 5 ir katilo Nr. 6 dūmai. Ekonomaizerio pagalba bus susigrąžinama dalis šilumos, prarandamos su išeinančiais dūmais. Išeinančių dūmų valymui nuo kietųjų dalelių bus įrengti multiciklonai.

Aktyvioji (statybinė) projekto darbų fazė bus pradėta šį pavasarį, įvykdžius visas pirkimų procedūras. Projektą įgyvendinti planuojama iki 2015 metų vasaros.

Savo gamybos savikaina rekonstruota katilinė sudarys konkurenciją nepriklausomiems šilumos gamintojams. Pradėjus eksploatuoti naująjį katilą, Kauno miesto integruotame tinkle apie 3 proc. padidės šilumos, pagaminamos iš biokuro kiekis. Galutinė vartotojams tiekiamos šilumos kaina dėl to turėtų būti apie 1-2 ct/kWh mažesnė.

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: