Wikimedia Commons archyvo nuotr.

Vienoje prestižiškiausių pasaulio mokslo leidyklų leidžiamame žurnale „Nature Communications“ paskelbtas Lietuvos fizikų kartu su kelių Vakarų Europos universitetų kolegomis paruoštas straipsnis „Krūvininkų atskyrimo tūrinės heterosandaros Saulės elementuose vizualizavimas“ (Visualizing charge separation in bulk heterojunction organic solar cells).

Fizinių ir technologijos mokslų centro darbuotojas dr. Andrius Devižis, Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto profesorius Darius Abramavičius bei abiejose įstaigose dirbantys Vytautas Abramavičius ir prof. Vidmantas Gulbinas tyrė sudėtingus, labai sparčius elektroninius vyksmus organiniuose Saulės elementuose. Jie nustatė kaip šviesa sužadinus specialių organinių medžiagų mišinį jame sukuriamos elektrinį krūvį turinčios dalelės ir kaip jos judėdamos sukuria įtampą tarp Saulės elementų kontaktų. Autoriai tikisi, kad organiniai Saulės elementai ateityje gali tapti žymiai pig
esne alternatyva dabar naudojamiems neorganinių puslaidininkių pagrindu gaminamiems elementams, o jų tyrimai padedantys geriau suprasti organiniuose Saulės elementuose vykstančius sudėtingus procesus, padės juo optimizuoti, kryptingai gerinti jiems naudojamas medžiagas ir galbūt prisidės sprendžiant šiandien taip aktualias švarios energetikos problemas.

Darbams vadovavęs prof. Vidmantas Gulbinas džiaugiasi, kad didžioji eksperimentinių ir teorinių tyrimų dalis buvo atlikta būtent Lietuvoje. Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos dėka Vilniuje sukurta unikali eksperimentinė įranga, instaliuoti galingi kompiuteriai, Europos socialiniai fondai prisidėjo prie tyrimų finansavimo. Todėl, atvirkščiai nei įprasta, ne Lietuvos mokslininkai vyko į svečias šalis ieškodami geresnės eksperimentinės įrangos, o kolegos iš Švedijos ir Vokietijos atvyko į Vilnių padėti atlikti unikalius eksperimentus.

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: