(c) Stock.xchng archyvo nuotr.

Šiemet stojant į aukštąsias mokyklas bei pretenduojant į valstybės finansuojamas vietas bus įskaitomi išlaikyti tarptautiniai užsienio kalbų egzaminai. Tokią galimybę įteisina švietimo ir mokslo ministro Gintaro Steponavičiaus patvirtinta Tarptautinių užsienio kalbų egzaminų įvertinimų įskaitymo ir atitikmenų valstybinių užsienio kalbų brandos egzaminų įvertinimams nustatymo tvarka.

Tarptautinis užsienio kalbos egzaminas atitinka valstybinio brandos egzamino svorį skaičiuojant konkursinį balą. Tačiau jis neatstoja vieno iš minimalių ministro nustatytų rodiklių, būtinų stoti į valstybės finansuojamas studijų vietas. Tad abiturientas, išlaikęs tarptautinį egzaminą, ir norintis patekti į valstybės finansuojamą vietą universitete, turi būti išlaikęs 3 valstybinius brandos egzaminus, o stojantis į menų studijas bei kolegijas – 2 valstybinius brandos egzaminus.

Ministro patvirtintame įskaitomų tarptautinių egzaminų sąraše yra nustatyta 14 tarptautinių anglų, prancūzų ir vokiečių kalbos egzaminų. Į konkursinį balą įskaičiuojamas ne žemesniu kaip B2 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis išlaikyto tarptautinio užsienio kalbų egzamino (pvz., Diplôme d‘études en langue française, Cambridge First, Goethe-Zertifikat B2 ir kt.) įvertinimo atitikmuo.

Įsakyme nustatyta, kokiu būdu bus konvertuojamas išlaikyto tarptautinio egzamino įvertinimas skaičiuojant stojančiojo konkursinį balą. Išlaikiusiųjų C1 arba C2 lygiu tarptautinius užsienio kalbų egzaminus rezultatai atitinka 100 balų valstybinio brandos egzamino įvertinimo.

Tais atvejais, kai stojantysis išlaikė abu egzaminus (ir tarptautinį, ir valstybinį brandos), skaičiuojant konkursinį balą, imamas tas egzamino įvertinimas, kuris yra palankesnis stojančiajam.

Stojantysis, išlaikęs tarptautinį užsienio kalbos egzaminą, pildydamas prašymą internete, turės nurodyti išlaikyto tarptautinio egzamino pavadinimą ir pristatyti sertifikatą į vieną iš bendrojo priėmimo punktų.

Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos apraše numatyta, kad mokiniai, išlaikę tarptautinį užsienio kalbos egzaminą atitinkamu lygiu, mokyklos direktoriaus įsakymu yra atleidžiami nuo valstybinio užsienio kalbos egzamino, o užsienio kalbos įskaitos rezultatas prilyginamas 10 balų.

Tarptautiniai egzaminai yra išoriniai, rengiami pagal tuos egzaminus administruojančių užsienio institucijų parengtas programas, todėl brandos atestate nei brandos egzamino tipas, nei rezultatas nenurodomi. Dokumente įrašoma, pvz., „Užsienio kalba (anglų) (atleistas)“.

Tarptautinių užsienio kalbų egzaminų rezultatų prilyginimą valstybiniams užsienio kalbų brandos egzaminams atliko ekspertų testuotojų grupė, remdamasi ankstesnių metų valstybinių brandos egzaminų rezultatais ir kitais dokumentais. Atsižvelgus į šių metų stojimo patirtį, rezultatus ir pateikiamą informaciją apie tarptautinius egzaminus ši tvarka ir rezultatų prilyginimas ateityje bus koreguojamas.

LR Švietimo ir mokslo ministerijos informacija

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: