Dėl ūkio nuosmukio augant nedarbui, užimtumui didinti būtina efektyviai naudoti Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų lėšas.

Tokį raginimą siūlanti Socialinės apsaugos ir darbo ministerija inicijuoja dar dvi ES paramos priemones, prisidėsiančias prie aktyvios darbo rinkos skatinimo – ES fondų lėšomis laikiniems viešiesiems darbams bus įdarbinami ekonominių sunkumų patiriančių įmonių darbuotojai, o savo verslą pradėsiantiems gyventojams bus pasiūlyti lengvatiniai kreditai verslo pradžiai. Tam bus skirta per 90 mln. Lt Europos socialinio fondo (ESF) lėšų.

„Turime pripažinti, kad visuotinio taupymo laikais valstybės finansinės galimybės pažaboti didėjantį nedarbą yra ribotos. Todėl šiuo metu bene efektyviausias būdas didinti gyventojų užimtumą yra tikslingas 2007-2013 m. struktūrinės ES paramos panaudojimas. Manyčiau, kad sunkmečio laikotarpiu būtina ieškoti priemonių, kurios ne tik padėtų garantuoti laikiną užimtumą, bet ir skatintų pačių žmonių iniciatyvą pradėti savo verslą, numatant galimybę gauti lengvatinius kreditus verslo pradžiai“, – pažymėjo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos viceministrė Audra Mikalauskaitė.

Ministerija spalio viduryje pasirašė projekto „Laikinieji darbai“ finansavimo ir administravimo sutartį su Lietuvos darbo birža dėl ekonominius sunkumus patiriančių įmonių darbuotojų ir bedarbių įtraukimo į viešuosius darbus. Pirmosios lėšos pagal šią ES paramos priemonę sunkiai besiverčiančias įmones turėtų pasiekti jau gruodžio mėnesį. Iš viso šiai priemonei įgyvendinti iš ESF numatoma skirti 42,5 mln. Lt.

„Įgyvendinant šią priemonę, ekonominių sunkumų patiriančių įmonių darbuotojai, dirbantys priverstinių prastovų metu arba ne visą darbo laiką, bus įtraukti į viešuosius darbus kompensuojant jų prarastą darbo užmokestį. Planuojama, kad šiomis galimybėmis per artimiausius trejus metus pasinaudos per 13 tūkst. įmonių darbuotojų ir bedarbių“, – aiškino ministerijos Europos Sąjungos struktūrinės paramos departamento direktorė Nijolė Mackevičienė.

Skatindama savarankišką gyventojų užimtumą, ministerija 2010 m. pradžioje ketina pradėti kitos ES paramos priemonės „Verslumo skatinimas“ įgyvendinimą. Šiai priemonei skirta 50 mln. litų iš ESF. Lėšos bus naudojamos teikti iki 86 tūkst. Lt dydžio lengvatinius kreditus verslo pradžiai, užtikrinti paskolų gavėjų mokymą, konsultavimą, pagalbą rengiant bei įgyvendinant verslo planus.

„Teikiant lengvatines paskolas, prioritetas bus teikiamas bedarbiams, jaunimui iki 29 metų, vyresniems nei 50 metų, neįgaliesiems. Planuojama, kad mokymuose dalyvaus ne mažiau kaip 5000 Lietuvos gyventojų, iš kurių 1200 gaus paskolas verslui pradėti arba vystyti“, – sakė N. Mackevičienė.

Iki 2015 metų į Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos administruojamų ES paramos priemonių įgyvendinimą planuojama įtraukti per 250 tūkst. šalies gyventojų. Šioms Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos priemonėms, kuriomis siekiama skatinti didesnį užimtumą ir aktyvią darbo rinką, numatyta skirti per 1,2 mlrd. Lt finansavimą iš ESF.

„Žinoma, neverta tikėtis, kad ES struktūrinė parama gali sparčiai sumažinti nedarbą. Tačiau, jeigu pasinaudojant ESF lėšomis bus sudarytos galimybės daugiau nei 250 tūkst. šalies gyventojų įgyti, pagerinti kvalifikaciją ir susirasti darbą ar pradėti savo verslą – tai iš tiesų prisidės prie ekonomikos gaivinimo ir sušvelnins padėtį darbo rinkoje“, – pažymėjo socialinės apsaugos ir darbo viceministrė A. Mikalauskaitė.

Lietuvos darbo biržos duomenimis, š.m. spalio 1 d. Lietuvoje buvo įregistruota 222,3 tūkst. bedarbių – 2,4 karto daugiau nei prieš metus (2008 m. spalio 1 d. buvo registruota 65,1 tūkst. bedarbių).

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacija

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: