(c) kaunas.lt archyvo nuotr.

Lietuvos kariuomenės dienos proga Kauno meras Andrius Kupčinskas priėmė Kauno įgulos karių atstovus, įteikė jiems Jono Vileišio medalius ir padėkos raštus.

„Sveikinu Kariuomenės dienos proga. Dėkoju už gražų bendradarbiavimą, Vyčio Kryžiaus vėliavos pakėlimo ceremoniją, nuolatinę pagalbą renginių ir ekstremalių įvykių metu. Džiaugiuosi, kad Lietuvos kariuomenėje išlikusi Žalgirio dvasia. Mūsų kariai garbingai atlieka sudėtingas tarptautines misijas. Laikai nelengvi, tačiau mūsų kariuomenė nesiskundžia ir neaimanuoja. Dar kartą sveikinu, linkiu sėkmingos tarnybos savajai Tėvynei”, – kalbėjo meras A. Kupčinskas.

Pasidarbruotą medalį už Lietuvos istorijos puoselėjimą Žalgirio mūšio 600-ųjų metinių proga meras įteikė Lietuvos kariuomenės Kauno įgulos karininkų ramovės viršininkui majorui Donatas Mazurkevičiui.

Žalvariniai medaliai įteikti Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų Oro erdvės ir kontrolės valdybos viešųjų ryšių karininkui kpt. Irmantui Žilinskui už renginių Kauno įguloje koordinavimą, Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų orkestro dirigentui vyr. ltn. Remigijui Terminui už Kauno miesto ir įgulos bendrus muzikinius projektus, Vytauto Didžiojo karo muziejaus vyriausiajai muziejininkei Aušrai Jurevičiūtei už Lietuvos istorijos tyrinėjimą ir puoselėjimą, Lietuvos šaulių sąjungos Garbės sargybos būrio vadui Sauliui Slavinskui už karinių tradicijų puoselėjimą Kauno mieste.

Padėkos raštus meras įteikė Šaulių sąjungos atstovams Aldonai Žigelienei, Vytautui Zdancevičiui, Tomui Pilyponiui, Artūrui Obelieniui, Vaclovui Veiseliui, Justinui Gustainiui ir Ryčiui Nepui.

Lietuvos kariuomenės Kauno įgulos vadas brigados generolas Artūras Leita padėkos raštus įteikė Savivaldybės atstovams Rasai Labulytei, Jūratei Baniulienei, Zenonui Abramavičiui, Vaclovui Kontrimui ir Linai Duobaitei.

Generolas A. Leita padėkojo miesto merui ir administracijai už bendradarbiavimą, už nuolatinį dėmesį Kauno įgulos kariams. Jis pažymėjo, kad Kauno įguloje daugiausiai Lietuvos karių.

„Kauno savivaldybė yra vienintelė Lietuvoje, kuri kasmet pagerbia karius Lietuvos kariuomenės dienos proga. Nieko panašaus nėra nei Vilniuje, nei kituose miestuose”, – kalbėjo generolas A. Leita. Renginyje, kaip jau įprasta, grojo Karinių oro pajėgų orkestras.


Danutė MARCINKEVIČIENĖ

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: