Kauno universitetų istorijoje – neeilinis įvykis: pirmą kartą beveik keturios dešimtys Kauno universitetų dekanų ir studijų prorektoriai susitiko ieškoti sąlyčio taškų kuriant vieningą Kauno miesto akademinę zoną. Atsiradusios galimybės atvertų dar daugiau perspektyvų studijas Kaune besirenkantiems studentams.

„Kaunas yra turtingas, turėdamas net keturis universitetus. Tačiau studijų srityje ne visos galimybės yra išnaudojamos, o naujai kuriamoje Kauno miesto akademinėje zonoje galėtų atsirasti daugiau bendrysčių ir galimybių“, – teigė susitikimą inicijavusio Vytauto Didžiojo universiteto Studijų prorektorė dr. Simona Pilkienė. Anot dr. S. Pilkienės, Kauno miesto universitetų dekanų susitikime buvo džiugu girdėti tiek idėjų, kurias geranoriškai išsakė visų universitetų atstovai. „Labai prasminga, kad „Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022“ bei Lietuvos universiteto 100-mečio išvakarėse kalbame ir kuriame Kauno, kaip akademinio miesto, platformą. Esame įsikūrę viename mieste, tad matome prasmę bendradarbiauti: susivieniję Kauno universitetai kartu galėtų dirbti daug plačiau ir giliau. Kas yra be galo svarbu – dalindamiesi savo ištekliais, praplėstume studentų galimybes“, – sakė dr. S. Pilkienė.

Naudos ir studentams, ir dėstytojams

Susitikimo metu dekanai ir prorektoriai ieškojo bendrų sąlyčio taškų, vardijo glaudaus bendradarbiavimo galimybes, išsakė konkrečius pasiūlymus. Numatoma, kad bendradarbiauti būtų galima skirtingose kryptyse: tiek kalbant apie studijas, tiek apie dėstytojų kvalifikacijų kėlimą ar dalijimąsi infrastruktūra. Susitikimo metu buvo svarstoma Kauno universitetuose studentams suteikti galimybę rinktis bendrauniversitetinius ir pasirenkamuosius dalykus, vykdyti gretutines studijas, inicijuoti bendrus studentų projektus bei baigiamuosius darbus. Taip pat analizuoti bendrų dėstytojų projektų, kvalifikacijos tobulinimo, bendrų metodinių priemonių kūrimo, turimų resursų panaudos  praktiniams užsiėmimams ir praktikos vietoms klausimai.

Kaip pažymėjo Lietuvos sveikatos mokslų universiteto atstovai, Kaunas yra turtingas užsienio studentais, tad ir čia prasminga jungti pajėgas mentorystės, ambasadorystės programose. Nuotoliniame susitikime skambėjo pritarimo sulaukę siūlymai stiprinti bendruomenę, kuriant bendrą renginių platformą, kurioje atsispindėtų keturiuose universitetuose vykstantys mokslo, kultūros ar sporto renginiai.

„Išgirdau ir pasižymėjau kelias mintis, kurias tikrai verta plėtoti. Išgirdome, kuo gyvename: esame ir panašūs, ir skirtingi. Pamatę vienas kitą, įsiklausę, toliau galime gryninti veiklas“, – po susitikimo sakė Kauno technologijos universiteto Studijų prorektorius doc. dr. Jonas Čeponis.

Susitikime dalyvavo beveik 40 Kauno technologijos universiteto, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto, Lietuvos sporto universiteto ir Vytauto Didžiojo universiteto dekanų bei prorektoriai.

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: