(c) Stock.xchng archyvo nuotr.

Ketvirtus metus iš eilės pažangiausi informacines technologijas studijuojantys jaunuoliai, turintys negalią, bus apdovanoti informacinių technologijų bendrovės “Microsoft Lietuva” skiriamomis stipendijomis.

Lietuvos studentų atstovybių sąjunga, įgyvendindama finansinės paramos socialiai pažeidžiamiems Lietuvos studentams programą, tęsia 2006 metais organizacijos “Microsoft Lietuva” inicijuotą stipendijų projektą.

“Microsoft Lietuva” stipendijų projektas skirtas informacinių technologijų studijų krypties studentams. Stipendijų laureatai bus atrenkami remiantis šiais kriterijais: studijų rezultatais, aukštųjų mokyklų, dėstytojų rekomendacijomis, aktyvumu dalyvaujant profesinėse olimpiadose, konkursuose bei juose pasiektais rezultatais. Vienerius metus kas mėnesį jiems bus skiriama 250 Lt dydžio stipendija.

LSAS informuoja, kad prašymų “Microsoft Lietuva” stipendijoms gauti teikimo terminas tęsis iki 2009 m. lapkričio 3 dienos.

Studentai, norintys dalyvauti konkurse, iki š. m. lapkričio 3 dienos turi atsiųsti šiuos dokumentus:

– aukštosios mokyklos administracijos atstovo (pvz., katedros vedėjo) pasirašytą raštą, kuriame turi būti nurodyta, kad kandidatas yra aukštosios mokyklos studentas, jo paskutinio semestro balų vidurkis (pirmakursiams – atestato priedas, kuriame nurodyti metiniai bei egzaminų pažymiai);

– aukštosios mokyklos administracijos atstovo ar dėstytojo parengtą rekomendaciją (-as) konkurso dalyviui;

– motyvacinį laišką dėl pasirinktų studijų krypties;

– studento negalią patvirtinančių dokumentų kopijas;

– kitus dokumentus, kurie gali būti svarbūs atrenkant kandidatus.

Dokumentus kviečiame siųsti faksu (8 ~ 5) 2313031 arba registruotu paštu, adresu:

Lietuvos studentų atstovybių sąjunga

Geležinio vilko g. 12,

LT – 01112, Vilnius

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: