Valstybės kontrolė parengė 2014–2020 metų Europos Sąjungos (ES) fondų investicijų veiksmų programos audito strategiją, kurioje numatomos svarbiausios 2014–2020 m. struktūrinių investicijų audito kryptys. Buvo atliktas procesų rizikos vertinimas ir apsispręsta dėl audito prioritetų artimiausius trejus metus, pirmenybę teikiant patikrinimui tų struktūrinių fondų investicijas administruojančių institucijų procesų, kurių rizika yra didesnė.

Valstybės kontrolė nustatė, kad rizikingiausi yra investicijų planavimo procesai: valstybės projektų ir regionų projektų planavimo, projektų atrankos kriterijų rengimo, kompleksiškai socialines, ekonomines, aplinkos apsaugos ir kitas problemas sprendžiančių integruotų teritorinių investicijų, bendruomenės (vietinių viešųjų ir privačių socialinių bei ekonominių interesų atstovų) inicijuotos vietos plėtros planavimo procesai. Taip pat, atsižvelgiant į anksčiau atliktų auditų rezultatus, rizikingi ir patirtų išlaidų tinkamumo bei viešųjų pirkimų vertinimo procesai.

Strategijoje numatoma daugiau dėmesio skirti vienai iš naujų valdymo ir kontrolės sistemos funkcijų – kovos su sukčiavimu priemonių įgyvendinimui.

„Audito strategijos parengimas – vienas iš pagrindinių pasiruošimo atlikti 2014–2020 m. auditus darbų. Šį etapą mes užbaigėme, beje, vieni iš pirmųjų Europos Sąjungoje. Šiuo metu Europos Sąjungos investicijas administruojančios institucijos ruošia administravimo procedūras, sistemos aprašymą. Kai šie darbai bus baigti, atliksime Institucijų atitikties jų paskyrimo kriterijams auditą ir remdamiesi parengta audito strategija pradėsime metinius auditus“, – sakė valstybės kontrolierius Arūnas Dulkys.

Šiandien 2014–2020 m. ES struktūrinių fondų audito strategija pristatyta Seimo Audito komitetui. Ji jau pristatyta Europos Komisijai (EK), taip pat pristatoma partneriams – 2014–2020 m. struktūrines investicijas administruojančioms institucijoms, Stebėsenos komitetui, Specialiųjų tyrimų tarnybai, Finansinių nusikaltimų tarnybai.

LR Seimas nutarimu yra pavedęs Valstybės kontrolei atlikti 2014–2020 m. struktūrinių investicijų metų ES fondų investicijų veiksmų programos audito institucijos funkcijas. Jos apima minėtos audito strategijos parengimą ir metinių auditų atlikimą iki 2025 m. Metinių auditų metų pasisakoma apie valdymo ir kontrolės sistemos efektyvumą ir EK deklaruotų išlaidų tinkamumą. Numatoma, kad  2014–2020 m. ES struktūrinių fondų investicijų valdymo ir kontrolės sistemą sudarys 31 institucija, kurios administruos 6,7 mlrd. eurų.

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: