(c) Urtės Latkauskaitės nuotr.

Finansų ministerijos duomenimis per 2010 metus į nacionalinį biudžetą (be ES paramos) gauta 17 mlrd. 931,5 mln. Lt pajamų. Tvirtinant 2010 metų biudžetą planuota, kad 2010 m. į nacionalinį biudžetą įplauks 16 mlrd. 507 mln. Lt pajamų (t.y. gauta 1 mlrd. 424,5 mln. Lt daugiau, negu buvo planuota). 2010 metais į nacionalinį biudžetą surinkta beveik 400 mln. litų mažiau pajamų nei 2009 metais (buvo surinkta 18 mlrd. 303 mln. litų), o tai yra gilaus ekonomikos nuosmukio 2008-2009 metais pasekmė. Mokesčių surinkimo mažėjimas 2010 metais lyginant su 2009 metais rodo ūkio restruktūrizaciją nuo mokesčiams intensyvių veiklų link mažiau intensyvių (nuo vartojimo link eksporto).

Atkreipiame dėmesį, kad 2010 m. biudžetų pajamos buvo planuotos remiantis 2009 m. rugsėjo Finansų ministerijos centriniu ekonominių rodiklių scenarijumi, numatančiu 4,3 proc. BVP ūkio nuosmukį. Tačiau praėjusių metų vasarį įvertinus duomenis dėl eksporto augimo ir nuosaikesnio vartojimo smukimo, centrinis ūkio raidos scenarijus buvo pakeistas iš esmės: numatytas BVP augimas. Tad daugiau nei planuota pajamų gauta todėl, kad sparčiau gerėjo eksporto galimybės (daugiau 11 proc. smuko euro kursas dolerio atžvilgiu, pagerėjo ES ekonomikų augimas). Spartesnis eksporto atsigavimas stabilizavo nacionalines pajamas, kreditavimą, ir dėl to lėčiau traukėsi vartojimas. Visos papildomos pajamos skirtos viešųjų finansų deficitui – o tuo pačiu ir skolinimosi poreikiui, mažinti. Dėl to numatoma, kad 2010 metais valdžios sektoriaus deficitas bus apie 8 proc. BVP, vietoje 2009 metų rudenį planuoto 9,5 proc. BVP.

Didžiausios nacionalinio biudžeto suplanuotos išlaidos 2010 metais (be ES paramos) buvo skiriamos švietimui – 5 mlrd. 660 mln. litų., socialinei apsaugai – 3 mlrd. 216 mln. litų sveikatos apsaugai – 2 mlrd. 310 mln. litų, ekonomikos sričiai – 2 mlrd. 218 mln. litų., viešąjai tvarkai ir visuomenės apsaugai – 1 mlrd. 578 mln. litų. nacionalinio biudžeto lėšų.

Valstybės biudžetas

Per 2010 metus į valstybės biudžetą (be ES paramos) gauta 14 mlrd. 533 mln. litų pajamų. Planuota, kad į valstybės biudžetą 2010 metais įplauks 13 mlrd. 378 mln. litų (į valstybės biudžetą gauta 1 mlrd. 155 mln. litų daugiau, negu buvo planuota). Kartu su Europos Sąjungos ir kitų užsienio šalių paramos lėšomis per 2010 m. į valstybės biudžetą surinkta 19 mlrd. 878,2 mln. litų pajamų (ES paramos lėšų dalis – 5 mlrd. 345,2 mln. litų).

Per 2010 m. daugiausia pajamų surinkta iš pridėtinės vertės mokesčio – 7 mlrd.294 mln. litų, buvo planuota surinkti – 6 mlrd. 77,9 mln. litų. Galutinio vartojimo išlaidų nuosmukis, nors ir nuosaikesnis nei 2009 m. rudens scenarijuje, tačiau išlieka, todėl palyginti su praėjusiais metais PVM pajamų augimą lėmė 2010 m. taikomas didesnis PVM tarifas ir pradėjęs sparčiai gerėti mokesčio administravimas.

2011 metų sausio 1 d. PVM permoka (verslo permokėtos PVM sumos biudžetui) sudarė 475 mln. litų ir per 2010 metus ji sumažėjo apie 375 mln. litų. PVM permokos mažėjimą lėmė priimtas palankus verslui sprendimas – nuo 2010 m. gegužės 1 d. nuo 100 000 iki 10 mln. litų padidinta riba, nuo kurios atsiranda prievolė mokėti avansinį PVM. Be to, 2010 m., kaip ir 2009-aisiais buvo siekiama vykdyti įsipareigojimus sąžiningai dirbančiam verslui operatyviau grąžinant permokėtas sumas.

Per praėjusius metus 3 mlrd. 36,5 mln. litų pajamų gauta iš akcizų (už visas akcizines prekes). Buvo planuota – 3 mlrd. 257,4 mln. litų.

2010 metais didžiausias pajamų sumažėjimas yra iš pelno mokesčio. Pelno mokesčio per 2010 m. surinkta 953,9 mln. litų, planuota – 907,7 mln. litų (2009 metais buvo surinkta 1 mlrd. 707,6 mln. litų). Pelno mokestis, yra mokamas pagal praėjusių metų veiklos rezultatus – 2009 metais buvo mokamas dar už ikikrizinius 2008 metus. 2009-ieji buvo gilaus ekonominio sunkmečio metai, dėl to įmonės uždirbo mažiau pelno. Atitinkamai sumažėjo ir pelno mokesčio įplaukos 2010 metais.

Valstybės biudžeto pajamos gyventojų pajamų mokesčio sudarė 916,6 mln. litų. Nacionalinio biudžeto pajamos iš gyventojų pajamų mokesčio sudarė 3 mlrd. 470,9 mln. litų, buvo planuota – 3 mlrd. 308,8 mln. litų.

LR Finansų ministerijos informacija

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: