(c) stock.xchng archyvo nuotr.

Kauno suaugusiųjų mokymo centre vasario 18 dieną vyko susitikimas su rašytoju, knygos „Kamino šešėlyje” autoriumi, vieninteliu gyvu likusiu Štuthofo koncentracijos stovyklos kaliniu Vladislovu Telksniu.

Susitikimo tikslas – idėjos „Gyva Lietuvos istorija” įgyvendinimas. Renginio tikslas – kelti pedagoginio personalo dalykinę kvalifikaciją, siekiant perteikti mokiniams autentišką informaciją, padėsiančią besimokančiųjų patriotiniam ugdymui. V.Telsknys pasveikino lietuvių kalbos, istorijos ir kitų dalykų mokytojus.

Autorius pabrėžė, kad nuolat kovojo prieš bet kokius (sovietų, fašistų) okupacinius režimus. Į dalyvių klausimą, kaip V.Telksnys gyveno su svetima pavarde, prelegentas pateikė detalius, konkrečius atsakymus. Nurodė, kaip KGB agentai šį dalyką nustatė. V.Telksnys savitai apibrėžė koncentracijos stovyklos sąvoką.

Štuthofo koncentracijos stovykloje buvo trys krematoriumai, kurie degino žmones dieną ir naktį. Prelegentas humoro forma pažymėjo, kad jam išgyventi padėjo žmona, jos siųsti lietuviški lašiniai ir jo darbo rankos.

V.Telksnys pabrėžė unikalų faktą, kad tuo metu veikusiose koncentracijos stovyklose tik lietuviai turėjo garbės kalinio statusą. Prelegentas priminė kunigų St.Ylos ir A.Lipniūno veiklą koncentracijos stovykloje.

V.Telksnys palygino B.Sruogos ir St.Ylos parašytų atsiminimų knygų turinio ir stilistikos skirtumus. Prelegentas pažymėjo, kad iš kalėjusių koncentracijos stovykloje kalinių liko jis vienas.

Prelegentas yra parengęs naujų literatūrinių kūrinių, tačiau jų dėl finansinių sunkumų išleisti negali. „Mano išsilavinimas ir universitetas – tai kalėjimai” – sakė V.Telksnys.

Susitikimo iniciatoriai – Kauno miesto savivaldybės Kultūros, bendruomenių ir savivaldos plėtojimo komiteto pirmininkas R.Kaminskas ir Kauno suaugusiųjų mokymo centro direktorius V.Vėteris. Susitikime dalyvavo klebonas kunigas V.Veprauskas, Kauno miesto Dainavos seniūnijos seniūnas A.Malinauskas, Kauno suaugusiųjų mokymo centro lietuvių kalbos ir istorijos mokytojai bei kitų dalykų specialistai.

Suaugusiųjų mokslo centro informacija

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: