(c) Stock.xchng atchyvo nuotr.

Statistikos departamentas praneša, kad ekonominių vertinimų rodiklis 2010 m. rugpjūčio mėn. buvo minus 8 procentai ir, palyginti su liepos mėn., padidėjo 3 procentiniais punktais. Vartotojų pasitikėjimo rodiklis, palyginti su praėjusiu mėnesiu, padidėjo 5, mažmeninės prekybos – 4, pramonės – 5, paslaugų sektoriaus – 1 procentiniu punktu. Statybos pasitikėjimo rodiklis sumažėjo 3 procentiniais punktais.

Palyginti su 2009 m. rugpjūčio mėn., ekonominių vertinimų rodiklis padidėjo 23 procentiniais punktais. Pramonės pasitikėjimo rodiklis padidėjo 14, paslaugų sektoriaus – 27, statybos – 50, mažmeninės prekybos – 44, vartotojų – 22 procentiniais punktais.

2010 m. rugpjūčio mėn. pramonės įmonių apklausos rezultatai parodė, kad verslo tendencijos pramonėje šiek tiek pagerėjo. Produkcijos gamybos padidėjimą nurodė 32 procentai apklaustųjų, sumažėjimą – 22 procentai. Produkcijos paklausos vertinimas vis dar išlieka žemas, tačiau mažiau (liepos mėn. – 57, rugpjūčio – 50 proc.) įmonių atsakė, kad paklausa per maža. Artimiausiais mėnesiais ketvirtadalis (26 proc.) įmonių vadovų numato gamybą didėsiant, 21 procentas – mažėsiant (prieš mėn. – atitinkamai 26 ir 23 proc.). Mažiau įmonių prognozuoja gamybos eksporto didėjimą: 20 procentų apklaustų įmonių vadovų prognozuoja didėjimą, 16 procentų – mažėjimą (prieš mėn. – atitinkamai 29 ir 11 proc.). Artimiausiais mėnesiais dauguma (73 proc.) apklaustų įmonių vadovų darbuotojų skaičiaus neketina keisti, 21 procentas – žada mažinti. Kainos, daugumos įmonių vadovų nuomone, artimi! ausiais mėnesiais nesikeis.

Pasak įmonių vadovų, kaip ir ankstesniais mėnesiais, pramonės įmonių produkcijos gamybą riboja nepakankama paklausa (nurodė 61 proc. įmonių) ir finansiniai sunkumai (27 proc.), 16 procentų įmonių vadovų teigė, kad jų gamybinei veiklai netrukdo niekas.

Statybos sektoriuje verslo tendencijos, palyginti su praėjusiu mėnesiu, šiek tiek suprastėjo. Statybos įmonių vadovų teigimu, rugpjūčio mėn. darbų mastas padidėjo, tačiau mažiau nei liepos mėn.: didėjimą nurodė 42 procentai įmonių vadovų, o mažėjimą – 18 procentų (prieš mėn. – atitinkamai 48 ir 19 proc.). Kaip ir ankstesniais mėnesiais, dauguma (65 proc.) apklaustų įmonių vadovų teigė, kad statybos darbų paklausa yra nepakankama. Be to, artimiausiais mėnesiais mažiau įmonių prognozuoja daugėsiant statybos darbų užsakymų: 18 procentų apklaustų įmonių vadovų prognozuoja, kad statybos darbų užsakymų daugės ir 19 procentų – kad mažės (prieš mėn. – atitinkamai 23 ir 14 proc.). Darbuotojų skaičiaus 63 procentai apklaustų įmonių vadovų neketina keisti, o 24 procentai – ketina didinti.

Daugumos įmonių vadovų teigimu, svarbiausi statybos veiklą ribojantys veiksniai šiuo metu yra paklausa (nurodė 59 proc. įmonių) ir finansiniai sunkumai (42 proc.). 11 procentų įmonių vadovų teigė, kad jų veiklai netrukdo niekas.

Rugpjūčio mėn. mažmeninės prekybos įmonių apklausos rezultatai parodė, kad prekių apyvarta padidėjo. Apyvarta augo visuose didžiuosiuose prekybos tinkluose ir daugiau nei trečdalyje (39 proc.) visų kitų prekybos įmonių. Šiek tiek pagerėjo ir prekybos įmonių ekonominė būklė: rugpjūčio mėn. 29 procentai apklaustų įmonių teigė, kad ekonominė būklė pagerėjo (prieš mėn. – 27 proc.), 10 procentų nurodė, kad pablogėjo (prieš mėn. – 11 proc.). Artimiausiais mėnesiais beveik trečdalis (30 proc.) vadovų prognozuoja savo įmonės ekonominės būklės pagerėjimą (prieš mėn. – 23 proc.), 8 procentai – pablogėjimą (prieš mėn. – 10 proc.). Artimiausiais mėnesiais dauguma (83 proc.) prekybos įmonių vadovų nežada keisti darbuotojų skaičiaus. Kainų didėjimą mažmeninėje prekyboje artimiausiu metu prognozuoja 12 procentų įmonių, tačiau 79 procentai įmonių teigia, kad kainos nesikeis.

Pasak įmonių vadovų, mažmeninės prekybos įmonių veiklai, kaip ir ankstesniais mėnesiais, labiausiai trukdo nepakankama paklausa (nurodė 60 proc. įmonių), konkurencija (56 proc.), netobuli įstatymai (49 proc.) ir finansiniai sunkumai (40 proc.). Tik 3 procentai įmonių nurodė, kad jų veiklos neriboja niekas.

Rugpjūčio mėn. paslaugų sektoriaus įmonių apklausos rezultatai parodė, kad įmonių ekonominės būklės kitimo tendencijos išlieka panašios: 32 procentai apklaustų įmonių nurodė, kad jų ekonominė būklė gera, 7 procentai – kad bloga (prieš mėn. – 34 ir 8 proc.). Teikiamų paslaugų paklausa per praėjusius mėnesius šiek tiek sumažėjo: 27 procentai įmonių vadovų teigė, kad paklausa sumažėjo, o 24 procentai – kad padidėjo. Beveik penktadalis (19 proc.) įmonių vadovų nurodė, kad darbuotojų skaičius per praėjusius mėnesius sumažėjo, o 15 procentų – kad padidėjo. Tačiau artimiausiais mėnesiais teikiamų paslaugų paklausos ir darbuotojų skaičiaus prognozės šiek tiek optimistiškesnės. Paslaugų paklausos didėjimo tikisi 22 procentai įmonių vadovų, jos mažėjimą prognozuoja 18 procentų (prieš mėn. – atitinkamai 18 ir 20 proc.). Artimiausiais mėnesiais 12 procentų įmonių vadovų ketina didinti darbuot! ojų skaičių, o 13 proc. – mažinti. 85 procentai įmonių vadovų teigia, kad kainos paslaugų sektoriuje artimiausiais mėnesiais nesikeis.

Įmonių vadovai, kaip ir ankstesniais mėnesiais, teigė, kad paslaugų sektoriaus įmonių veiklą labiausiai riboja nepakankama paklausa (52 proc.) ir finansiniai sunkumai (40 proc.), 16 procentų respondentų teigė, kad jų veiklos neriboja niekas.

Vartotojų pasitikėjimo rodiklis, palyginti su praėjusiu mėnesiu, padidėjo. Rugpjūčio mėn. mažiau gyventojų prognozavo spartų bedarbių skaičiaus augimą. Šiek tiek sumažėjo gyventojų, prognozuojančių šalies ekonominės padėties ir savo namų ūkio finansinės padėties pablogėjimą bei visiškai nesitikinčių nors kiek sutaupyti per artimiausius 12 mėn.

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: