(c) Stock.xchng archyvo nuotr.

Ketvirtadienį, sausio 27 d. Europos Tarybos Parlamentinė Asamblėja (ETPA) dauguma balsų priėmė Rezoliuciją dėl situacijos Baltarusijoje po Prezidento rinkimų.

Prieš balsavimą vykusių debatų metu visų politinių partijų atstovai, išskyrus pasisakiusius Rusijos Federacijos delegacijos narius, smerkė Baltarusijos režimą ir įvykdytus išpuolius prieš opoziciją ir visuomenę.

Debatuose pasisakęs Seimo delegacijos pirmininkas E. Zingeris pabrėžė, kad mirties bausmė negali būti vienintelė Baltarusijos priėmimo į ET sąlyga – Baltarusija privalo atitikti daugiau laisvos visuomenės standartų. Seimo narys pakvietė ET nares atverti sienas Baltarusijos piliečiams, taip pat sudaryti represijose dalyvavusių asmenų sąrašą ir imtis prieš juos sankcijų. E. Zingeris perskaitė visų dar tebekalinčių politikų, žurnalistų ir visuomenės veikėjų pavardes, pabrėždamas, kad jis tikisi, kad kito ETPA susitikimo metu visi šie žmonės bus paleisti iš kalėjimų ir turės galimybę jame dalyvauti.

Debatų metu kalbėjęs Seimo narys E. Vareikis teigė, kad iki šiol Vakarų bendrijai Baltarusija yra nepažįstama. ,,Mums, vidurio ir rytų Europos žmonėms Lukašenkos režimas gali būti panašus į Kolchozą, kur viską valdo pirmininkas, ir kur niekada nebuvo demokratijos, nes viskas paremta baime,” – sakė jis. Vareikis pakvietė nebijoti pasakyti, kad negalima laimėti rinkimų prieš diktatorių, kai pats diktatorius nustato taisykles. Jis taip pat pabrėžė, kad nereikia bijoti įvardyti, kad Baltarusiją remia Rusija.

Priimtoje Rezoliucijoje teigiama, kad Asamblėja yra smarkiai sunerimusi dėl Baltarusijoje 2010 m. gruodžio 19 d. įvykdyto beprecedenčio smurto, gąsdinimų, kai masiškai buvo suimti politiniai oponentai, žmogaus teisių gynėjai, žiniasklaidos atstovai, studentai ir Baltarusijos piliečiai. Asamblėja išreiškė rūpestį dėl suimtųjų, jų šeimos narių, vis dar vykdomų kratų ir poėmių.

Dokumente reikalaujama, kad Baltarusijos vadovybė:

nedelsdama paleistų visus opozicijos kandidatus ir jų rėmėjus, žurnalistus ir žmogaus teisių gynėjus, sulaikytus dėl politinių priežasčių;

nutrauktų opozicijos politikų, žiniasklaidos ir pilietinės visuomenės atstovų užpuldinėjimus ir gąsdinimus;

atliktų pilną ir objektyvų tyrimą dėl milicijos ir saugumo pajėgų panaudoto neleistino smurto prieš demonstrantus;

nešalintų studentų iš universiteto ir neatleidinėtų darbuotojų iš darbo už jų dalyvavimą protestuose;

pakeistų savo sprendimą nutraukti ESBO biuro Minske veiklą;

tęstų reformą tobulinant rinkimų teįsės aktus ir atsižvelgiant į ESBO/ODIHR ir Venecijos komisijos rekomendacijas;

Surastų ir nubaustų kaltuosius dėl Y. Zakharenko, V. Gončaro, A. Krasovskio ir D. Zavadskio dingimo be žinios.

Asamblėja kviečia visas ET nares, įskaitant ir tas, kurios nepriklauso ES, prisidėti prie ES sankcijų prieš Baltarusijos vadovybę.

Rezoliucijoje taip pat teigiama, kad izoliuojant ir imantis sankcijų prieš valdžios atstovus, atsakingus už šiuos įvykius, negalima izoliuoti Baltarusijos piliečių. Dėl to ET valstybės kviečiamos vystyti dialogą su Baltarusijos visuomene, palengvinti vizų režimą eiliniams Baltarusijos piliečiams, skatinti universitetus priimti studentus, dėl politinių priežasčių negalinčius tęsti studijų Baltarusijoje, taip pat susilaikyti nuo Prezidento rinkimų rezultatų pripažinimo.

Asamblėja priėmė bei įtraukė į Rezoliucijos tekstą ir Seimo delegacijos vadovo E. Zingerio inicijuotą pataisą, kurioje kreipiamasi į visų ET narių politines partijas, kviečiant palaikyti ir suteikti visokeriopą paramą joms giminingų Baltarusijos partijų įkalintiems vadovams ir jų šeimos nariams, taip pat kviečiant ir sudarant galimybes šių partijų atstovams aktyviai dalyvauti Europos partijų susitikimuose.

Seimo kanceliarijos Tarptautinių ryšių departamento informacija

Naujienos iš interneto

Sponsored video

Taip pat skaitykite: