(c) Stock.xchng archyvo nuotr.

Lietuvos ir užsienio ekspertai paskelbtą pagal Visuotinės dotacijos priemonę finansuotinų mokslinių tyrimų projektų sąrašą vadina išskirtiniu šalies istorijoje – tiek daug aukšto tarptautinio lygio tyrimų vienu metu Lietuvoje dar niekada nebuvo patvirtinta. Sudaryti projektų finansavimo ir administravimo sutartis iš karto kviečiami 52 pareiškėjai. Jų parengtiems projektams, kurių įgyvendinimas truks dvejus – ketverius metus, planuota paskirstyti 40 mln. litų.

Iš viso pagal pirmąjį Visuotinės dotacijos kvietimą paraiškas buvo pateikę 173 Lietuvoje ir užsienyje dirbantys mokslininkai, kurie savo pačių idėjoms įgyvendinti Lietuvos mokslo ir studijų institucijose prašė 222 mln. Lt. „Kaip matyti iš šių skaičių, konkurencija buvo išties didžiulė – paraiškas vertinę Lietuvos ir užsienio ekspertai pažymėjo aukštą paraiškų kokybę ir planuojamų mokslinių tyrimų, apimančių visas sritis nuo literatūros ar istorijos iki lazerių ar biotechnologijų, potencialą. Pagal patvirtintus projektus bus įgyvendinti šiandien itin aktualūs ir vertingi moksliniai tyrimai įvairiausiose srityse“, – sako Lietuvos mokslo tarybos pirmininkas prof. Eugenijus Butkus.

Anot profesoriaus, vertindami pateiktas paraiškas, ekspertai didžiausią dėmesį kreipė į projektų vadovų kompetenciją ir kvalifikaciją bei tai, kaip projektų turinys ir tikslai yra orientuoti į tarptautinį lygį.

Paraiškas galėjo teikti Lietuvoje arba užsienyje gyvenantys ir mokslinį-tiriamąjį darbą dirbantys jaunieji ir patyrę mokslininkai, mat Visuotinės dotacijos priemone siekiama skatinti patyrusių ir jaunųjų mokslininkų tarptautinio lygio mokslinius tyrimus ir mobilumą, pritraukti aukšto lygio užsienio mokslininkus į Lietuvos mokslinių tyrimų erdvę ir didinti Lietuvos mokslo pažangą ir konkurencingumą pasaulyje.

Pateiktų paraiškų atitikimą reikalavimams vertino Lietuvos mokslo tarybos specialistai ir ekspertai. Jų turinį vertino iš Lietuvos ir užsienio ekspertų, pritrauktų pasirašius memorandumą su Europos mokslo fondu bei susitarimus su Suomijos akademija bei atitinkamomis institucijomis kitose Europos šalyse, sudaryta ekspertų grupė.

Pagal Visuotinės dotacijos priemonės pirmąjį kvietimą finansuojamų projektų sąrašą galima rasti Lietuvos mokslo tarybos internetinėje svetainėje: http://www.lmt.lt/ES-PROGRAMOS/sarasas.php. Finansuojama bus iki 100 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Kvietimų teikti tarptautinio lygio mokslinių tyrimų projektų paraiškas pagal Visuotinės dotacijos priemonę bus skelbiama ir daugiau. Artimiausias – jau šių metų pabaigoje. Numatoma, jog už visuotinės dotacijos lėšas Lietuvos mokslo ir studijų institucijose iki 2015 m. turėtų būti įgyvendinta apie 200 aukšto lygio mokslininkų inicijuotų projektų.

Pareiškėjų, su kuriais bus pasirašytos finansavimo ir administravimo sutartys, projektų įgyvendinimas bus finansuojamas pagal Lietuvos mokslo tarybos įgyvendinamą 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos priemonę „Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija)“.

Išsamesnė informacija:
Lietuvos mokslo tarybos Mokslo finansavimo departamento Paramos tyrėjams skyriaus vedėja Eglė Vaitkutė, tel. (8-5) 261 02 06, el. paštas egle.vaitkute@lmt.lt .
Lietuvos mokslo tarybos Mokslo finansavimo departamento Paramos tyrėjams skyriaus vyr. specialistas Saulius Burbulis, tel. (8 5) 262 19 33, el. paštas saulius.burbulis@lmt.lt .

LR Švietimo ir mokslo ministerija

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: