(c) Stock.xchng archyvo nuotr.

Vytauto Didžiojo universitetas atliko Kauno miesto savivaldybės gyventojų nuomonių apie savivaldybės politikų svarstomus projektus apklausas. Gyventojai nepritaria siūlymui leisti Laisvės alėja važiuoti automobiliams, neprieštarauja statiniams Nemuno salos laisvoje dalyje, pritaria siūlymui savivaldybės administraciją perkelti į 1-2 pastatus, tačiau neturi aiškios nuomonės dėl Kauno oro uosto valdymo.

Geriausiai iš visų pateiktų klausimų Kauno miesto gyventojai buvo susipažinę su klausimu apie variklinį transporto eismą Laisvės alėjoje. Respondentai noriai atsakinėjo į klausimą. Didžioji dauguma (77 proc.) respondentų nepritaria siūlymui organizuoti variklinio transporto eismą vakarais Laisvės alėjoje. Tam pritaria 14,4 proc. apklausos dalyvių, neturi nuomonės – 8,6 proc.

Į klausimą, ar esate girdėjęs apie Kauno miesto savivaldybės svarstymus tapti Kauno oro uosto dalininke, teigiamai atsakė 33,7 proc. respondentų, neigiamai – 66,3 proc. Į klausimą, ar Kauno miesto savivaldybė turėtų tapti tarptautinio Kauno oro uosto dalininke ir dalyvauti oro uosto valdyme, teigiamai atsakė 39,3 proc. respondentų, neigiamai – 18,6 proc., dar 42,1 proc. atsakė nežinantys.

Paklausti apie likusios Nemuno salos sutvarkymą ir galimybę ateityje statyti įvairius statinius, respondentai tvirtos nuomonės neturėjo, nors atsakymų pasiskirstymas rodo, kad daugiau kaip pusė (52,1 proc.) respondentų mano, jog galėtų saloje iškilti statiniai. Pasisakančių prieš yra 33,3 proc. , neturi nuomonės 14,6 proc.

Dauguma respondentų (73,6 proc.) mano, kad perkelti Kauno miesto savivaldybės darbuotojus į 1-2 pastatus būtų geras sprendimas. Tik 12,2 proc. jų mano, kad tai nebūtų tikslinga. Neturinčių nuomonės gyventojų yra 14,2 proc.

Apklausa vyko spalio mėnesį, gyventojai buvo lankomi jų būstuose spalio 12-25 dienomis, iš viso apklaustas 591 respondentas, ne jaunesnis kaip 18 metų. Tyrimo metu iš viso buvo apklausti 591 Kauno miesto gyventojai, kuriems apklausos dieną buvo 18 ir daugiau metų.

Kauno miesto savivaldybė yra pirmoji, kuri įgyvendina teisės aktuose numatytą subsidiarumo principą. Savivaldybė atsiklausia gyventojų nuomonės aktualiais miestui klausimais. Apklausos rezultatai yra patariamojo pobūdžio, jie bus pateikti svarstyti Tarybos posėdyje.

„Vietos gyventojų apklausos yra vienas geriausių būdų sprendimus priartinti prie žmonių. Kaune vykusiųjų apklausų rezultatai per daug nenustebino ir buvo tikėtini, tačiau patys rezultatai bus vertingi politikams, nes leidžia pasitikrinus priimti miestui svarbius sprendimus. Vietos savivaldos įstatymas numato galimybę rengti tokias apklausas, tačiau nenumato įvairesnių atsakymų galimybių. Vienaip ar kitaip, turbūt pirmą kartą Lietuvoje buvo pasinaudota įstatymo numatyta galimybe rengti tokias apklausas“, – sakė miesto meras Andrius Kupčinskas.

Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktuose numatyta, kad sprendimai turi būti priimami tokiu lygmeniu, kuris yra arčiausia piliečių. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas numato, kad gyventojai savo nuomonę viešųjų savivaldybės reikalų tvarkymo klausimais gali pareikšti dalyvaudami vietos gyventojų apklausoje.

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: