(c) Kaunas.lt archyvo nuotr.

Praėjusį penktadienį Kauno Juozo Basanavičiaus vidurinė mokykla iškilmingai inauguruota į gimnaziją.
Šventėje dalyvavo Seimo narys Rimantas Jonas Dagys, tapti viena stipriausių Lietuvos gimnazijų linkėjo Kauno technologijos universiteto Edukologijos instituto direktorė, profesorė, habilituota daktarė Palmira Jucevičienė. Čia mokosi Lietuvos deimančiukai, akcentavo profesorė. Pačius geriausius ir gražiausius linkėjimus ugdant lietuvybę, tautiškumą, valstybingumą išsakė Kauno miesto savivaldybės tarybos narys, Kauno vicemeras Algimantas Kurlavičius, Kauno miesto savivaldybės tarybos narys Gediminas Budnikas, Kauno miesto savivaldybės tarybos narė, Švietimo, sporto ir ekologijos komiteto pirmininkė Ona Nijolė Rudgalvienė. Simboliška yra tai, kad gimnazijos inauguracija sutapo su Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės švente – džiaugėsi Kauno miesto savivaldybės tarybos narys Raimundas Kaminskas. Puikiais mokinių egzaminų rezultatais džiaugėsi Kauno miesto savivaldybės Švietimo ir ugdymo skyriaus vedėjas Antanas Bagdonas, pavaduotoja Ona Visockienė.

Kai šaltos vasario dienos saulėje sutviska užrašas: Kauno Jono Basanavičiaus gimnazija, pirmiausia norisi grįžti į praeitį, į 1987metus. Tada rugsėjo pirmąją duris atvėrė pirmoji antrojo Šilainių mikrorajono mokykla – 49 – oji vidurinė. Nedideliam pedagogų kolektyvui vadovavo patyręs, sumanus direktorius S.Lansbergas. Negausus buvo ir besimokančiųjų būrelis – 525 šiame mikrorajone gyvenusių naujakurių vaikai. Ir vis dėlto darni pradžia davė gražių vaisių: pradėtos kurti mokyklos tradicijos, įdomi popamokinė veikla, ryškėjo mokinių talentai. Fizikos mokytojas G. Brokas subūrė muzikos mylėtojų grupę ,,Dinamika”, kurioje pradėjo dainuoti dabar visiems gerai žinomos Viktorija ir Irma, mokinys A. Zabulis tapo ,,Dainų dainelės” vedėju, o A. Vyšniauskaitė – grožio konkurso ,,Mis Lietuva – 1977″ nugalėtoja. Mokyklą garsino ir sportininkai: trijų olimpiadų dalyvis R.Gimbutis, krepšinį ir badmintoną žaidžiantys broliai G. ir K. Navickai, lengvaatletė A. Visockaitė, Dakaro lenktynių dalyvis N. Dagilis ir kt.
1998 metais mokyklai pradėjo vadovauti energingas ir kupinas naujų idėjų direktorius A.Račkelis. Mokykla sparčiai augo, plėtėsi, gražėjo. Prieš dvylika metų mokyklai suteiktas garbingas tautos patriarcho dr. Jono Basanavičiaus vardas įpareigojo atsigręžti į reikšmingiausiu istorijos, kultūros, reiškinius, atgaivinti autentiškus tautos papročius. Visą mokyklos bendruomenę vienijo tas pats tikslas – modernios, konkurencingos, teikiančios kokybiškas paslaugas gimnazijos sukūrimas.

Dabar, kai tikslas, į kurį eita 22 -ejus metus, jau pasiektas, mokykla didžiuojasi darniu ir kvalifikuotu 76 mokytojų kolektyvu, kuriame yra 7 įvairių mokomųjų dalykų ekspertai, net 46 mokytojai metodininkai, 20 vyresniųjų mokytojų. Kvalifikuotas paslaugas teikia socialinė pedagogė, turinti socialinės mokslų daktarės laipsnį. Mokiniai bei jų tėvai džiaugiasi ir psichologės kompetencija, aktyvia šviečiamąja veikla. Darniai bendraujantys ir bendradarbiaujantys pedagogai ir mokiniai pasiekia puikių rezultatų – pagal įstojusiųjų į aukštąsias mokyklas skaičių mokykla pirmauja Lietuvoje.

Vienas iš veiksnių, lemiančių sėkmingą ugdymo/si procesą, – modernizuota mokymo bazė, kompiuterizuotos mokytojų darbo vietos. Daugelyje kabinetų įrengta multimedijos įranga, kuri leidžia pamokos informaciją pateikti ir tekstu, ir vaizdu bei grafiniu, garsiniu būdu. Taikant modernias informacines technologijas vedamos fizikos, chemijos, biologijos pamokos. Tiek mokytojai, tiek mokiniai jomis naudojasi gilindami gimtosios ar užsienio kalbų žinias. Taikomas nuotolinis namų mokymas padeda išspręsti nemažai problemų mokiniui susirgus ir negalint atvykti į mokyklą. Kompiuterizuota mokyklos skaitykla – puiki galimybė mokiniams pertraukų metu naudotis internetu bei skaitmeninėmis enciklopedijomis, greitai ir kokybiškai paruošti individualius ar grupinius projektinius darbus. Tokia praktika – geras pradžiamokslis stojant į aukštąsias mokyklas.

Mokiniai, perimdami mokslo žinias, kultūros vertybes, kūrybiškai jas taikydami gyvenime, tampa visuomenės nariais, socializuojasi. Mokykloje sudarytos palankios sąlygos jauno žmogaus kūrybiškumo, tautinės tapatybės paieškoms, gyvenamosios aplinkos tradicijų puoselėjimui. Kasmet rengiama tautosakos savaitė „Atverkim tautosakos skrynią”, skirta J. Basanavičiaus gimtadieniui, iškilmingas Valstybės Nepriklausomybės dienos minėjimas „Lenkiamės prieš jo nuopelnus Tėvynei”, projektinė veikla „Nuo Vasario 16-osios iki Kovo 11-osios” ir daug kitų renginių bei akcijų suburia ir suvienija ne tik mokinius, bet ir visą mokyklos bendruomenę. Neišdildomus įspūdžius prisimena ir baigusieji mokyklą, kai ateina pabendrauti su mokytojais, pasidžiaugti mokyklos naujovėmis.

Gyvendami Europoje negalime nesidomėti pasaulio kultūrų įvairove. Pagarba joms ugdoma Europos kalbų dienos, dalykinių savaičių renginiuose, taip pat aktyviai bendradarbiaujant su daugelio Europos valstybių švietimo įstaigomis. Jau vienuolika metų mokykla dalyvauja įvairiuose tarptautiniuose projektuose: Comenius daugiašalės partnerystės, mokyklų bendradarbiavimo ,,Mokymasis visais pojūčiais” su Austrijos, Vokietijos, Švedijos, Italijos mokyklomis (1999m.), Comenius dvišalės partnerystės, moksleivių mainų ,,Tulpės ir klumpės” su Olandijos mokykla. (2000-2001 m.), ,,Europa kviečiame vėl” su Olandijos mokykla (2002-2003.m) „,Dvi tautos viena karta” su Norvegijos mokykla( 2005-2006 m.), ,, Mokome tolerancijos vienoje Europoje” su Rumunijos, Italijos, Švedijos, Latvijos mokyklomis ( 2007-2009 m.). Mokykla palaiko glaudžius draugiškus ryšius su kaimyninės Lenkijos Bialystoko miesto gimnazija ir licėjumi. Mūsų moksleiviai ir mokytojai kasmet vyksta į šias šalis, bendrauja su kitataučiais, demonstruoja žinias, kultūros tradicijas ir semiasi patirties. Moksleiviai noriai dalyvauja ilgalaikiame socialiniame šalies projekte „Drąsinkime ateitį”, kurio tikslas – sėkmingais pavyzdžiais bei asmeniniu autoritetu drąsinti Lietuvos jaunimą siekti užsibrėžtų tikslų, stiprinti mokymosi motyvaciją, gilinti atsakomybės jausmą bei skleisti moralines vertybes. Taigi šiandien mokykla siekia išugdyti išsilavinusius ir savo tapatybę suvokiančius Europos piliečius.

Mokykloje ypač didelis dėmesys skiriamas saugiai, higieniškai ir estetiškai aplinkai. Erdviuose mokyklos koridoriuose pateikiama skoninga ir taikli informacija apie mokykloje vykstančius renginius. Vaikštant po į mokyklą matyti jos interjero savitumas: moderniuose stenduose išryškinti svarbiausi J.Basanavičiaus gyvenimo momentai, žymiausių Lietuvis asmenybių stendas, Lietuvos kraštovaizdžio fragmentai, gabiausių ir kūrybiškiausių mokinių Garbės lenta, taip pat nuolat atnaujinama eksponuojamų mokinių dailės darbų paroda.

Tokia Kauno Jono Basanavičiaus mokykla šiandien, žengianti pirmuosius gimnazijos žingsnius. Kokia laukia ateitis? Ogi ji jaunų, energingų gimnazistų ir jiems nuoširdžiai talkinančių pedagogų bei visos mokyklos bendruomenės rankose. Norisi manyti, kad sėkmingai išmoksime visas gyvenimo pamokas ir išnaudosime visas galimybes augindami savąją Lietuvą.

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: