(c) Wikimedia Commons archyvo nuotr.

Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos 64-osios sesijos bendruosiuose debatuose Niujorke dalyvaujanti Prezidentė Dalia Grybauskaitė pasakė kalbą tema “Veiksmingas atsakas į pasaulines krizes: daugiašališkumo ir civilizacijų dialogo stiprinimas vardan tarptautinės taikos, saugumo ir vystymosi”.

Valstybės vadovė pabrėžė, kad nors šiandien tarptautinė bendruomenė patiria naujų iššūkių, Jungtinių Tautų veiklos prioritetai išlieka tie patys kaip ir prieš šešis dešimtmečius – visuotinis saugumas, gerovė ir žmogaus teisių apsauga. Pasak Prezidentės, prie globalių problemų sprendimo gali ir privalo prisidėti ne tik didelės, bet ir mažos Jungtinių Tautų narės. Prezidentės įsitikinimu, sprendžiant visam pasauliui aktualias problemas mažos valstybės, ypač regioninėse organizacijose, gali imtis aktyvaus vaidmens.

“Pasaulinė finansų ir ekonomikos krizė šiandien – ne vienintelė problema. Kad JT tikslai virstų tikrove, būtina spręsti terorizmo, ginklų platinimo, energetikos, klimato kaitos ir daugybę kitų klausimų. Kompleksiniams iššūkiams reikia tinkamo atsako. Akivaizdu, kad negalime sau leisti veikti individualiai ar egoistiškai”, – pabrėžė Prezidentė D. Grybauskaitė.

Lietuvos vadovės nuomone, ekonominio ir finansinio nuosmukio metu kiekvienai šaliai kyla pagunda žiūrėti tik savų interesų, pamirštant tarptautinius įsipareigojimus ir grįžtant prie protekcionizmo. Prezidentės teigimu, protekcionizmas ar izoliavimasis niekada nepasiteisino ir nepasiteisins, nes, tik veikdamos ryžtingai ir išvien, Jungtinių Tautų šalys įveiks sunkumus ir naujus iššūkius.

Prezidentė ragino Jungtines Tautas stiprinti visuomenes, kurias vienija tokios vertybės kaip Žmogiškumas ir Tolerancija. “Mūsų visų pareiga tokius reiškinius kaip antisemitizmas, ksenofobija ir rasizmas išmesti iš savo gyvenimo. Joks pasiteisinimas neatleidžia nuo šios pareigos vykdymo. Ir mažoms, ir didelėms šalims tenka vienodos pareigos – ir ne tik savo pačių piliečiams, bet ir viso pasaulio visuomenei.”

Prezidentės D. Grybauskaitės įsitikinimu, atsižvelgdamos į savo šalių vidaus problemas ir savo mokesčių mokėtojų poreikius, šalys privalo vykdyti ir pasaulines pareigas, ir tarptautinius įsipareigojimus.

Keldama klausimą, kokių konkrečiai veiksmų reikėtų imtis, Lietuvos vadovė pabrėžė JT taikos operacijų svarbą ir užtikrino, jog, nepaisydama dabartinių ekonominių suvaržymų, Lietuva yra tvirtai nusistačiusi laikytis prisiimtų įsipareigojimų – prisidėti prie taikos palaikymo misijų bei operacijų ir padėti užtikrinti saugumą bei stabilumą pasaulyje, tęsdama dalyvavimą ES misijose Kosove, Bosnijoje ir Hercegovinoje bei Afganistane. Šalies vadovė akcentavo ir būtinybę ieškoti visuotinio sutarimo dėl griežtesnės branduolinio, cheminio ir biologinio ginklo neplatinimo politikos ir galvoti apie civilinės branduolinės energetikos plėtojimą, o ne branduolinio ginklo platinimą.

Aktyviau veikti vykdant pasaulinę pareigą Prezidentė ragino regionines organizacijas. Valstybės vadovė pabrėžė, jog Lietuva, suvokdama, kad yra maža šalis, įsipareigoja aktyviai skleisti JT vertybes, ypač tada, kai tenka atsakomybė pirmininkauti regioninėms ar pasaulinėms organizacijoms. Šiemet Lietuva pirmininkauja Baltijos jūros valstybių tarybai ir Demokratijų Bendrijai, 2011 metais pirmininkaus ESBO, nuo 2012 metų rugsėjo Lietuvos atstovas vienerius metus eis JT Generalinės Asamblėjos pirmininko pareigas, o 2013 metų antrą pusmetį Lietuva pirmininkaus Europos Sąjungai.

“Mažos arba mažiau išsivysčiusios valstybės nebegali išvengti pasaulinės atsakomybės ir visos valstybės yra atsakingos už visų bendrą dabartį ir ateitį. Pripažinkime, kad nuo šiol kiekvienai valstybei pasauliniai interesai yra ir jos nacionaliniai interesai, o pasaulinė pareiga yra ir jos nacionalinė pareiga”, – baigdama pasisakymą JT Generalinės Asamblėjos debatuose, pabrėžė Prezidentė Dalia Grybauskaitė.

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: