Pažangiausi informacines technologines studijuojantys jaunuoliai, turintys negalią, penktus metus iš eilės bus apdovanoti informacinių technologijų bendrovės „Microsoft Lietuva“ skiriamomis stipendijomis.

„Informacinių technologijų žinios smarkiai išplečia kiekvieno žmogaus galimybes, o negalią turintiems jaunuoliams suteikia tvirtą pagrindą sėkmingai profesinei karjerai ir tampa didžiuliu ramsčiu kasdieniame gyvenime“, – sako „Microsoft Lietuva“ generalinis direktorius Mindaugas Glodas – „Skirdami paramą techninių specialybių studentams siekiame padėti jiems įgyti reikalingas žinias ir atskleisti neribotas informacinių technologijų galimybes“.

„Microsoft Lietuva“ stipendijų projektas skirtas informacinių technologijų studijų krypties studentams. Stipendijų laureatai bus atrenkami remiantis šiais kriterijais: studijų rezultatais, aukštųjų mokyklų, dėstytojų rekomendacijomis, aktyvumu dalyvaujant profesinėse olimpiadose, konkursuose bei juose pasiektais rezultatais. Vienerius metus kas mėnesį jiems bus skiriama 250 Lt dydžio stipendija.

„Džiugu, jog kartu su „Microsoft Lietuva“, jau penktus metus iš eilės įgyvendindami finansinės paramos socialiai pažeidžiamiems Lietuvos studentams programą tęsiame stipendijų projektą. Tikimės, jog tokia iniciatyva greitu metu paseks ir daugelis verslo sektoriaus atstovų skatinant jaunus žmones su negalia labiau integruotis visuomenėje, darbo rinkoje ar aktyviau siekti savo užsibrėžtų tikslų“, – iniciatyvą komentuoja LSAS prezidentas Arūnas Mark.

LSAS informuoja, kad prašymų „Microsoft Lietuva“ stipendijoms gauti teikimo terminas tęsis iki 2010 m. lapkričio 8 dienos.

Studentai, norintys dalyvauti konkurse, iki š. m. lapkričio 8 dienos turi atsiųsti šiuos dokumentus:
– aukštosios mokyklos administracijos atstovo (pvz., katedros vedėjo) pasirašytą raštą, kuriame turi būti nurodyta, kad kandidatas yra aukštosios mokyklos studentas, jo paskutinio semestro balų vidurkis (pirmakursiams – atestato priedas, kuriame nurodyti metiniai bei egzaminų pažymiai);
– aukštosios mokyklos administracijos atstovo ar dėstytojo parengtą rekomendaciją (-as) konkurso dalyviui;
– motyvacinį laišką dėl pasirinktų studijų krypties;
– studento negalią patvirtinančių dokumentų kopijas;
– kitus dokumentus, kurie gali būti svarbūs atrenkant kandidatus.

Dokumentus kviečiame siųsti faksu (8 ~ 5) 2313031 arba registruotu paštu, adresu:

Lietuvos studentų atstovybių sąjunga
Geležinio vilko g. 12,
LT – 01112, Vilnius

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: