Spalio 7 dieną, trečiadienį, 18:00 val. Laisvasis universitetas kviečia į antrąjį užsiėmimą. Tema- „Ką reiškia kovingas tyrinėjimas?“.
Diskusija vyks VDU menų galerijoje „101” (Laisvės al. 53). Lektorius – „Juodraščio“ žurnalo redakcinės kolegijos narys Saulius Užpelkis.
Laisvasis universitetas (LUNI) – tai alternatyvus savišvietos tinklas be universiteto rūmų, rektorių, katedros vedėjų ir bet kokių hierarchijos santykių. LUNI diskusijose, rengiamose šešiuose Lietuvos miestuose, gyvai aptariami įvairūs, dažnai kontraversiški klausimai. LUNI siekia, jog žmonės būtų atviri ir aktyvūs dalyviai visuomenėje, o ne pasyvūs stebėtojai ar dominuojančios nuomonės atstovai.

Ką reiškia kovingas tyrinėjimas? Kodėl jis vadinamas kovingu? Ko trūksta akademiniam diskursui? Kaip angažuotas tyrinėjimas „rausiasi“ po galios struktūromis? „Kovingas tyrinėjimas“ (arba tyrimas) yra atliekamas siekiant išsiaiškinti objektyvų vaizdą apie susiklosčiusią politinę situaciją, gyventojų nuomones ir jų gyvenimo sąlygas, o vėliau įgyvendinti įvairias iniciatyvas. Nuo „kovingo tyrinėjimo“ prasideda bet kuri didesnė politinė kampanija ir bendruomenių organizavimo procesas. Šiuo požiūriu „kovingas tyrinėjimas“ yra politinės intervencijos metodas ir primena „žvalgybą mūšio metu“. Jis radikaliai skiriasi nuo įprastos gyventojų apklausos, nes atsisako iš anksto sukonstruotų „žinių apie pasaulį“ ir neskirsto žmonių į „aktyvius tyrėjus“ ir „pasyvius tyrimo objektus“.

Nuo tada, kai 1880 m. garsus politinis aktyvistas veikėjas X „Revue Socialiste“ leidinyje išspausdino klausimyną, susidedantį iš 100 klausimų Prancūzijos dirbantiesiems, atsirado daugybė iniciatyvų, kurios siekė ne tik interpretuoti pasaulį, bet ir jį pakeisti. 7-ajame praeito amžiaus dešimtmetyje Prancūzijoje veikęs Situacionistų Internacionalas, tyrinėdamas kasdienio gyvenimo aspektus, sukūrė miesto žymėjimo ir dreifavimo (pranc. – derive) metodus. Panašiu metu Italijoje veikiantys autonominiai marksistai, bandydami suprasti gamyklose bei universitetuose vykstančias antikapitalistines kovas, išplėtojo įvairias kovingo tyrinėjimo technikas – apklausas, interviu, diskusijas su dirbančiaisiais ir studentais.

Visos šios iniciatyvos priešinosi senoms „pažinimo“ institucijoms ne tam, kad jas pakeistų naujomis. Vietoj to jos išbandė kolektyvinio pažinimo metodus, sukurtus už minėtų institucijų ribų ir kvestionavusius jų reikalingumą. „Kovingas tyrinėjimas“ dažnai bando suabejoti tuo, „ką mes žinome“ ar „kaip mes galvojame“. Jis stengiasi įveikti hierarchiją tarp teorijos ir praktikos, tyrėjų ir tiriamųjų, to, kas politiška ir kas asmeniška.

Saulius Užpelkis šiuo metu domisi ir tyrinėja „New World Order“ Ltd. bei UAB „Lietuva“ veiklas. Jis aktyviai dalyvavo įvairiose antikapitalistinėse Europos iniciatyvose. Laisvasis universitetas (LUNI) siekia suburti įvairius žmones bei jų grupes – dėstytojus, studentus, socialinius aktyvistus, mokinius, dirbančiuosius – visus tuos, kurie nori mokytis, aktyviai dalintis žiniomis ir būti išgirsti. LUNI susikūrė 2008-ųjų rugsėjį, šiuo metu LUNI fakultetai veikia Alytuje, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje, Plungėje, Vilniuje ir Žemaitijos kaime įsikūrusioje „Ekotroboje“. Įėjimas į visus Laisvojo universiteto renginiai nei užsiėmimus – laisvas.

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: