Kovo 19 dieną, Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje vykusioje Lietuvos studentų atstovybių sąjungos (LSAS) ataskaitinėje – rinkiminėje konferencijoje, vienerių su puse metų prezidentės kadencijai buvo išrinkta Ieva Dičmonaitė, kuri vadovaus organizacijai 2011-2012 metais. Ji pakeitė prieš tai kadenciją organizacijai vadovavusį Arūną Mark.

Ieva Dičmonaitė jau trejus metus aktyviai veikė LSAS veikloje, dirbo socialinių klausimų ir akademinio proceso reikalų koordinatore. I.Dičmonaitė vedė socialinės ir akademinės aplinkos aukštojoje mokykloje, Bolonijos proceso ir jo įgyvendinimo, veiklos planavimo ir savianalizės, komandos formavimo ir komandinio darbo, žmogiškųjų išteklių vadybos studentų atstovybių nariams seminarus.

Nuo 2010 m. I.Dičmonaitė yra Švietimo mainų ir paramos fondo tarptautinių studijų komisijos narė bei Lietuvos Valstybinio studijų fondo valdybos, paskolų bei valstybės paramos išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikams, vaikaičiams, provaikaičiams skyrimo komisijų narė. Naujoji LSAS vadovė taip pat atstovavo Lietuvos studentams Europos studentų sąjungoje, Šiaurės ir Baltijos šalių studentų sąjungoje, dirbo vykdant LSAS projektus, buvo deleguota į įvairias darbo grupes.

LSAS Kongreso metu taip pat buvo patvirtinta LSAS veiklos ir kontrolės komisijos už 2009-2011 metus bei LSAS finansinės atskaitomybės už 2010 metus ataskaitos.

***
Lietuvos studentų atstovybių sąjunga – nacionalinė, demokratinė, savarankiška, savanoriška, ne pelno siekianti visuomeninių organizacijų sąjunga, jungianti Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų atstovybes.
Dalyvaudama demokratinės švietimo sistemos, atitinkančios studentų interesus ir garantuojančios teisių apsaugą, kūrime, LSAS siekia aukštojo mokslo kokybės ir prieinamumo bei atstovauja savo nariams valstybinėse institucijose, visuomeninėse organizacijose bei judėjimuose, remia ir gina studentų ir atstovaujamų studentų atstovybių interesus, susijusius su socialine ir ekonomine padėtimi, gerove bei padėtimi visuomenėje.

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: