Kauno miesto Mstislavo Dobužinskio rusų kultūros ir estetinio lavinimo centras švenčia 20-ies metų jubiliejų.

Centras užsiima rusų kultūros populiarinimu Kauno mieste. Centro vadovų Elenos ir Valerijaus Berežokų pastangų dėka kasmet spalio mėnesį rengiamos Rusų kultūros dienos padeda abipusiam šių dviejų kultūrų pažinimui ir glaudesniam bendradarbiavimui. Parodos, koncertai, paskaitos ir kiti kultūriniai projektai yra ženklūs miesto visuomeniniame gyvenime.

Centro veikla plati ir įvairi. Rusų kultūros ir estetinio lavinimo centre veikia dailės skyrius, kuriame vaikams ir jaunimui teikiamas pilnas kompleksinis meninis lavinimas. Piešimo ir tapybos užsiėmimuose lavinama akademinio piešinio, spalvotyros įgūdžiai. Grafinio, erdvinio dizaino, objekto meno pamokose auklėtiniai susipažįsta su įvairiomis grafikos, maketavimo, lipdymo technikomis. Centre veikia animacijos studija, kur vaikai patys kuria animacinius filmukus, susipažįsta su naujausiomis informacinėmis technologijomis.

Centre užsiėmimai yra skirti kūrybinio mąstymo ir saviraiškos vystymui skatinti, ugdyti poreikį būti norimam ir pripažintam, tėvai skatinami domėtis vaikų veikla. Meno terapijos pagalba stiprinama mokinių dvasinė sveikata. Mokoma pažinti įvairių tautų meną, tradicijas, kultūrą. Centre yra lietuvių ir rusų mokinių grupės. Jis puoselėja tarpkultūrinį jaunų žmonių kūrybiškumą, rengdamas temines mokomąsias parodas Lietuvoje. Visa centro veikla yra orientuota į tėvų ir vaikų bendravimo tarp savęs stiprinimą, į kiekviename mokinyje esantį vidinį sveikatos ir jėgų potencialo aktualizavimą, į sugebėjimą tobulinti specialius meninius poreikius kūrybinio proceso metu.

Mokytis bei kurti priimami ir maži vaikai. Jau 4-6 m. mažyliai gauna kompleksinį mokymą žaidimo formomis. Keramikos ir dailės užsiėmimuose jie susipažįsta su moliu, dažais, mokosi teatro ABC. Mažiausieji vaidina, kuria, fantazuoja, lavina kalbą, motoriką, susiranda daug draugų. Muzika ir choreografija padeda puikiai lavinti klausą, judesio ir ritmo pojūtį.

Nori išmokti piešti, vaidinti, dainuoti, šokti ir jeigu esi kūrybingas bei visuomeniškas ateik į Mst. Dobužinskio rusų kultūros ir estetinio lavinimo centrą mokytis. Čia profesionalūs menininkai, pedagogai padės atverti duris į stebuklingą meno pasaulį. Adresas: V. Krėvės pr.54 , Kaunas, www.mdkc.lt.

Mst. Dobužinskio rusų kultūros ir estetinio lavinimo centro informacija

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: