(c) Urtės Latkauskaitės archyvo nuotr.

Nustatyti kriterijai, kuriais vadovaujantis stojantieji bus priimami į aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos (universitetų bakalauro ir koleginių profesinio bakalauro studijų) bei vientisųjų studijų valstybės finansuojamas vietas, ir geriausiųjų eilės formavimo principai. Šios taisyklės išdėstytos Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2011 m. tvarkos apraše, kurį patvirtino švietimo ir mokslo ministras Gintaras Steponavičius.

Numatytos tik kelios naujovės lyginant su praėjusiais metais. Pagrindinė naujiena yra ta, kad griežtinami minimalūs reikalavimai stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas, patikslinti bendrojo priėmimo etapai, taip pat numatyta galimybė įskaityti tarptautinių užsienio kalbų egzaminų įvertinimus.

Mokomieji dalykai, kurių egzaminų pažymiai sudaro konkursinį balą, patvirtinti atsižvelgus į aukštųjų mokyklų 2011 m. priėmimo sąlygas. Kai kurie konkursiniai mokomieji dalykai, lyginant su 2010 metais, yra pasikeitę, nes keitėsi 2011 m. priėmimo sąlygos. Taip pat buvo pakoreguotas studijų sričių ir krypčių klasifikatorius – kai kurios studijų kryptys buvo priskirtos kitoms sritims. Todėl stojantieji turi atkreipti dėmesį ir pasitikrinti, kuriai studijų krypčiai priklauso pasirinkta studijų programa.

2010 ir 2011 metais vidurinį išsilavinimą įgiję asmenys galės stoti į universitetų ir kolegijų bakalauro ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas vietas, jeigu jų mokymosi rezultatai bus ne žemesni už nustatytus minimalius rodiklius, stojantiesiems į valstybės finansuojamas studijų vietas.

Pretenduojantieji į visų universitetinių studijų sričių programas (išskyrus menų sritį) turi būti išlaikę tris valstybinius brandos egzaminus arba du valstybinius brandos egzaminus ir baigiamąjį kvalifikacijos egzaminą. Jeigu norima stoti į menų studijų srities universitetines programas, reikia išlaikyti du valstybinius brandos egzaminus.

Stojant į visų studijų sričių koleginių studijų programas, būtina išlaikyti du valstybinius brandos egzaminus arba vieną valstybinį brandos egzaminą ir baigiamąjį kvalifikacijos egzaminą.

Mokyklinis egzaminas gali pakeisti valstybinį brandos egzaminą, jeigu stojant reikalingas dalykas, kurio nevykdomas valstybinis egzaminas (pvz. geografija arba muzikologija).

Bendrasis priėmimas vyks trimis etapais: pagrindinis priėmimas sudarytas iš dviejų etapų – pirmojo ir antrojo. Po pagrindinio priėmimo etapo, likus laisvų valstybės finansuojamų studijų vietų, organizuojamas papildomas priėmimo etapas.

Stojančiojo prioritetiniams pasirinkimams bus suteikta didesnė svarba. Kaip ir pernai stojantiesiems pirmajame priėmimo etape bus pasiūlytos valstybės finansuojamos studijų vietos. Jeigu abiturientas nepriims pasiūlymo studijuoti 1-3 pageidavimu pasirinktoje valstybės finansuojamoje studijų vietoje, tai į tokią vietą jis galės pretenduoti tik papildomo priėmimo metu, pareiškęs tokį norą. Visi kiti stojantieji, priešingai nei pernai, nebus automatiškai perkelti į antrąjį etapą – savo norą jie turės patvirtinti nustatyta tvarka.
Šios pataisos buvo padarytos atsižvelgus į praėjusių metų priėmimo praktiką ir pareikštas pastabas.

Kiti atrankos principai išlieka tie patys. Kaip ir pernai papildomame priėmimo etape galės dalyvauti tik tie stojantieji, kurie buvo pateikę prašymą dalyvauti pagrindiniame priėmime. Stojantieji vienu metu galės pretenduoti į universitetinių ir koleginių studijų programas, nurodydami, kokias studijas renkasi: valstybės finansuojamas ar nefinansuojamas, nuolatines ar ištęstines (programa tokia pati, kaip ir nuolatinių, tačiau išdėstyta per ilgesnį laikotarpį).

Stojančiųjų į aukštąsias mokyklas eilė bus apskaičiuojama pagal pasirinktos studijų krypties atitinkančių keturių dalykų įvertinimus – trijų dalykų brandos egzaminų pažymius ir ketvirtojo dalyko metinį pažymį.

Išimtis taikoma stojantiesiems į menų studijų srities ir meno pedagogikos programas dėl šių studijų specifikos. Stojantiesiems į menus bus skaičiuojami stojamojo egzamino, vieno arba dviejų dalykų brandos egzaminų įvertinimai ir vieno dalyko metinis pažymys, o stojantiems į meno pedagogiką – stojamojo egzamino, vieno brandos egzamino ir vieno dalyko metinis pažymys. Nesikeičia konkursinio balo skaičiavimo tvarka. Kaip ir anksčiau skirtingų dalykų pažymiai turės skirtingus svertinius svorius.

Stojantiesiems į švietimo ir ugdymo studijų krypčių grupės programas, kurias baigus suteikiama pedagogo kvalifikacija, būtinas motyvacijos įvertinimas. Už teigiamą įvertinimą bus pridedami 1 arba 2 balai. Gavę 0 įvertinimą taip pat galės pretenduoti į valstybės finansuojamas vietas.

Įvairių olimpiadų laureatams, profesinių mokyklų auklėtiniams, baigusiems mokslą labai gerais pažymiais, bus pridedami papildomi balai.

Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2011 m. tvarkos aprašą galima rasti internetinėje svetainėje: http://www.mokslas.lt/files/uploaded/2011_m_geriausiuju_eile.pdf

LR Švietimo ir mokslo ministerijos informacija

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: