(c) Wikimedia Commons archyvo nuotr.

Seimas rytiniame posėdyje patvirtino 2011 m. valstybės biudžetą. Už 2011 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymą (projektas Nr. XIP-2525 (2) balsavo 73 Seimo nariai, prieš – 56, susilaikė 7.

Priimtame įstatyme nustatyta, kad nacionalinio biudžeto pajamos 2011 metais kartu su Europos Sąjungos ir kitomis tarptautinės finansinės paramos lėšomis sudarys 26 mlrd. 830,2 mln. litų, o asignavimai – 29 mlrd. 390,4 mln. litų. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos sudarys beveik 7 mlrd. litų.

Valstybės biudžeto pajamos be ES paramos lėšų 2011 metais sudarys 16 mlrd. 897 mln. litų, išlaidos – 19 mlrd. 458 mln. litų. Valstybės biudžeto deficitas – apie 2,5 mlrd. litų. Viešųjų finansų deficitas – 5,8 proc. BVP.

Taip pat nutarta patvirtinti savivaldybių biudžetams valstybės biudžeto specialiąsias tikslines dotacijas – beveik 3 mlrd. 364,7 mln. litų, ir valstybės biudžeto bendrosios dotacijos kompensacijas – 143 mln. 616 tūkst. litų, valstybės biudžeto bendrosios dotacijos kompensaciją Neringos savivaldybės biudžetui – 750 tūkst. litų padengti dalį paslaugų kainos už tiekiamą vandenį ir nuotekų surinkimą. Mokinio krepšelio dydis 2011 metais – 3 310 litų.

Valstybės biudžeto planuojamos pajamos.

Daugiausia pajamų 2011 m. numatoma gauti iš pridėtinės vertės mokesčio – 8 mlrd. 259,2 mln. litų. Tai yra 12,8 proc. daugiau nei tikimasi gauti 2010 metais. Iš gyventojų pajamų mokesčio planuojama gauti 3 mlrd. 665,6 mln. litų – 5,8 proc. daugiau nei numatoma gauti šiais metais. Akcizų kitąmet numatoma surinkti 3 mlrd. 476,4 mln. litų. Iš pelno mokesčio kitąmet planuojama gauti apie 1 mlrd. 178,6 mln. litų. Tai 21,5 proc. daugiau palyginus su numatomu 2010 m. rezultatu. Dar 98 mln. litų į biudžetą perves Lietuvos bankas (pagal dabar galiojančius įstatymus, bankas perveda į biudžetą 70 proc. gauto pelno).

Priėmimo metu priimtos pataisos:

– Atsižvelgiant į Seimo priimtas Akcizų įstatymo pataisas dėl alkoholio akcizo tarifo sumažinimo, pajamos iš akcizų sumažintos 100 mln. litų ir atitinkama suma padidintas deficitas.

– Pritarta Seimo narių Eligijaus Masiulio, Vytauto Grubliausko, Dalios Teišerskytės, Audriaus Endzino, Eriko Tamašausko pasiūlymui skirti papildomai 200 tūkst. litų Klaipėdos universitetui sportinių šokių ansambliui “Žuvėdra” pasirengti dalyvauti sportinių šokių čempionatuose.

– Taip pat pritarta Seimo nario Audriaus Endzino pasiūlymui skirti 1,5 mln. litų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos programoms įgyvendinti.

– Seimas nutarė pritarti Seimo narių Kęstučio Glavecko ir Algirdo Butkevičiaus pasiūlymams perskirstyti biudžetinių įstaigų pajamų įmokų dalį – 637 tūkst. litų, – numatytą Vilniaus universitetui, nekeičiant bendros asignavimų sumos, ir ją skirti ne turtui įsigyti, o investicijų projektui “Vilniaus universiteto architektūrinio ansamblio pastato Skapo g. 7 rekonstravimas” įgyvendinti.

– Iš dalies pritarta Seimo narių Manto Adomėno ir Aurelijos Stancikienės pasiūlymams perskirstyti Valstybinei kultūros paveldo komisijai numatomus valstybės biudžeto asignavimus – padidinti 40 tūkst. litų asignavimus darbo užmokesčiui, nekeičiant bendros asignavimų sumos.

Asignavimai pagal sritis

Socialinei apsaugai 2011 m. numatyta 14 mlrd. 502 mln. litų nacionalinių lėšų, iš kurių 11 mlrd. 169 mln. litų sudaro Sodros išlaidos ir 3 mlrd. 333 mln. litų nacionalinio biudžeto asignavimai. Sodros mokamoms pensijoms skiriama 7 mlrd. 714 mln. litų, ligos ir motinystės išmokoms 1 mlrd. 781 mln. litų. Per savivaldybes skiriamoms socialinėms išmokoms ir kompensacijoms numatyta 770 mln. litų daugiau, dėl padidėjusio paramos gavėjų skaičiaus – 389 mln. litų daugiau nei 2010 metais. Iš socialinei apsaugai skiriamų nacionalinių lėšų 36 mln. litų numatyta projektams, įgyvendinamiems su ES parama, bendrafinansuoti.

Švietimo sričiai numatyta skirti 5 mlrd. 559 mln. litų nacionalinių lėšų. Šiai sričiai skiriamos lėšos naudojamos visų lygių – ikimokyklinio, bendrojo lavinimo, profesinio rengimo ir aukštojo mokslo – ugdymo ir švietimo sistemoms palaikyti. Iš švietimui skiriamų lėšų, pedagogų, apimant ikimokyklinį, bendrojo lavinimo ir profesines mokyklas darbo užmokesčio fondas sudaro apie 2,7 mlrd. litų. Iš švietimui skiriamų nacionalinių lėšų 37 mln. litų numatyta projektams, įgyvendinamiems su ES parama, bendrafinansuoti.

Sveikatos apsaugai, įskaitant Privalomojo sveikatos draudimo fondą, 2011 metais planuojama skirti 4 mlrd. 597 mln. litų nacionalinių lėšų. Iš valstybės biudžeto sveikatos apsaugai skiriama 2 mlrd. 109 mln. litų, iš jų 1 mlrd. 571 mln. litų skiriama privalomojo sveikatos draudimo įmokoms už valstybės lėšomis draudžiamus asmenis, iš Sodros biudžeto Į PSDF numatyta skirti 2 mlrd. 407 mln. litų lėšų. PSDF, kurio pagrindines pajamas sudaro valstybės biudžeto asignavimai ir Sodros bei VMI administruojamos įmokos, lėšomis finansuojama visa Lietuvos sveikatos sistema ir gyventojams teikiamos sveikatos paslaugos. Medicinos darbuotojų atlyginimams sveikatos priežiūros įstaigose atitenka per 2 mlrd. litų, vaistų ir medicinos priemonių kompensavimui numatyta 642 mln. litų. Iš sveikatos apsaugai skiriamų nacionalinių lėšų 21 mln. litų numatyta projektams, įgyvendinamiems su ES parama, bendrafinansuoti.

Ekonomikai planuojama skirti 2 mlrd. 459 mln. litų. Ekonomikos srityje asignavimų valdytojai, įgyvendinantys pagrindines programas, yra Ūkio, Susisiekimo, Žemės ūkio ir Energetikos ministerijos.

Ūkio ministerijos kuruojamos srities programoms 2011 metais planuojama skirti 148 mln. litų nacionalinių lėšų. Lėšos bus naudojamos verslo, ypač smulkaus ir vidutinio, skatinimui ir verslo aplinkos gerinimui.

Susisiekimui ketinama skirti 1 mlrd. 131 mln. litų nacionalinių lėšų. Didžioji šių lėšų dalis bus naudojama kelių infrastruktūros gerinimui, telekomunikacijų tinklų plėtrai ir kitoms programoms.

Žemės ūkiui numatyta 775 mln. litų nacionalinių lėšų, šios lėšos bus naudojamos: kaimo rėmimo programos priemonėms finansuoti; valstybės pagalbai biodegalų gamybos plėtrai; paramos iš Europos Sąjungos fondų bendrajam finansavimui; žemės reformai vykdyti; kompensacijoms už valstybės išperkamą žemę mokėti; veterinarijos priemonėms finansuoti.

Energetikai 2011 metais planuojama skirti 41 mln. litų nacionalinių lėšų. Lėšos bus naudojamos energetikos plėtros politikos formavimui, valstybės naftos produktų atsargų kaupimui, sustabdytos Ignalinos atiminės elektrinės eksploatavimo nutraukimo projektams įgyvendinti.

Iš ekonomikai skiriamų nacionalinių lėšų 529 mln. litų (kurie jau įtraukti į sričių asignavimus) numatyta projektams, įgyvendinamiems su ES parama, bendrafinansuoti.

Aplinkos apsaugai planuojama skirti 670 mln. litų nacionalinio biudžeto lėšų. Iš 2011 šių metų asignavimų šiai sričiai 400 mln. litų suplanuota Specialiajai klimato kaitos programai, kurios pagrindinis finansavimo šaltinis – lėšos, gautos už aukcione parduodamus taršos leidimus. Programoje sukauptos lėšos bus naudojamos įvairioms priemonėms, susijusioms su klimato kaita

Iš aplinkos apsaugai skiriamų nacionalinių lėšų 42 mln. litų numatyta projektams, įgyvendinamiems su ES parama, bendrafinansuoti.

Viešajai tvarkai ir visuomenės apsaugai 2011 metais numatyta skirti 1 mlrd. 590 mln. litų nacionalinio biudžeto lėšų. Šios lėšos bus naudojamos vidaus reikalų, policijos, priešgaisrinės apsaugos, sienos apsaugos, kalėjimų ir kitų tarnybų išlaikymui, teismų išlaikymui, valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimui. Iš šių lėšų Statutinių pareigūnų darbo užmokesčiui numatyta 1 mlrd. 45 mln. litų. Iš šiai sričiai numatytų nacionalinių lėšų 30 mln. litų planuojama skirti projektams, įgyvendinamiems su ES parama, bendrafinansuoti.

Gynybai planuojama skirti 1 mlrd. 48 mln. litų, poilsiui, kultūrai ir religijai numatyta 924 mln. litų. Kitais metais didelį dėmesį planuojama skirti regioninei kultūrai. (Parengta remiantis Finansų ministerijos duomenimis)

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: