Kaunas.lt archyvo nuotr.

Petrašiūnų vidurinėje mokykloje vietos bendruomenei buvo pristatyta numatomos rekonstruoti Petrašiūnų elektrinės poveikio aplinkai vertinimo ataskaita.

Dokumentą pristatę jo rengėjai – Švedijos inžinerinio konsultavimo bendrovės dukterinė įmonė „AF-Consult” – viešam visuomenės svarstymui pateikė vertinimo ataskaitos duomenis, kuriais buvo parodytas galimas planuojamos įrengti kogeneracinės elektrinės poveikis žmonių sveikatai bei gamtinei aplinkai oro taršos, triukšmo bei kitais aspektais. Buvo pristatyti keturi galimi planuojamos ūkinės veiklos scenarijai ir galimas poveikis aplinkai pagal kiekvieną iš jų, detalizuotai pristatant didžiausią poveikį aplinkai darančio scenarijaus rezultatus. Akcentuota, kad įvertinus planuojamos ūkinės veiklos poveikį, veikla neviršys teisės aktų nustatytų poveikio žmonių sveikatai bei aplinkai ribinių verčių.

Bene didžiausią susirinkusiųjų susidomėjimą kėlė klausimas apie kuro transportavimą į elektrinę ir šio transportavimo poveikį Jėgainės gatvėje gyvenantiems žmonėms bei šioje gatvėje esantiems pastatams. Žmonėms rūpėjo, kokiu transportu bus vežamas biokuras, kaip šio transporto keliama vibracija paveiks jų gyvenamuosius pastatus, koks bus triukšmas bei oro tarša.

Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos rengėjai akcentavo, kad kurą į elektrinę numatoma vežti jau esamu geležinkeliu ir tik avariniais atvejais, jei nebūtų galimybės atsivežti jį geležinkeliu, kuras būtų atvežamas vilkikais.

Susirinkusius bendruomenės narius taip pat domino, kaip bus šalinami ir išvežami pelenai, kiek ir kokių teršalų bus išmetama į aplinką, kaip tai veiks netoliese elektrinės gyvenančių žmonių sveikatą ir aplinką. Į visus šiuos klausimus buvo atsakyta ataskaitoje pateiktais skaičiavimais. Siekiant, kad poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje neliktų bendruomenei neatsakytų klausimų, bei, kad poveikio aplinkai vertinimas būtų užbaigtas iki galo, bendruomenės atstovai buvo pakviesti raštu pateikti savo motyvuotus pasiūlymus. Pagal motyvuotus pasiūlymus poveikio aplinkai vertinimo ataskaita bus koreguojama ir bus pateikta Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentui.

Renginyje dalyvavo apie 100 Petrašiūnų bendruomenės atstovų, taip pat LR Seimo nariai V. M. Čigriejienė ir R. Kupčinskas.

UAB „Kauno energija” informacija

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: