(c) Wikimedia Commons archyvo nuotr.

Priimtas Savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymo 3, 10, 12 straipsnių ir priedėlio pakeitimo ir papildymo įstatymas (projektas Nr.XIP-1221(2)). Balsavo: už – 64, prieš – 26, susilaikė 11.

Atsižvelgiant į Lietuvos ūkio nuosmukį, globalios krizės poveikį pagrindiniams ekonominiams rodikliams, nacionalinio biudžeto prognozuojamų rodiklių mažėjimą, priimtu įstatymu nustatytos valstybės biudžetui numatomos reikiamo dydžio valstybės biudžeto bendrosios dotacijos kompensacijos iš tų savivaldybių, kurių 2010 ir 2011 metams prognozuojamos palyginamaisiais dydžiais ir sąlygomis pajamos (be specialių tikslinių dotacijų ir pajamų iš vietinių rinkliavų) didės, palyginti su 2009 biudžetiniais metais apskaičiuotomis pajamomis. Šios kompensacijos nuo biudžetinių metų antrojo ketvirčio iki gruodžio 31 dienos (įskaitytinai) valstybės biudžetui kas ketvirtį lygiomis dalimis būtų grąžinamos iš savivaldybių biudžetų.

Taip pat pereinamuoju 2010 ir 2011 metų laikotarpiu numatyti reikiamo dydžio valstybės biudžeto bendrosios dotacijos kompensacijos, skirtos savivaldybėms kompensuoti 2010 ir 2011 biudžetiniais metais prognozuojamų palyginamaisiais dydžiais ir sąlygomis pajamų (be specialių tikslinių dotacijų ir pajamų iš vietinių rinkliavų) mažėjimą, palyginti su 85 procentais 2009 biudžetiniais metais apskaičiuotų pajamų dalimi.

Kadangi Kauno miesto, Klaipėdos miesto, Panevėžio miesto, Šiaulių miesto ir  Mažeikių rajono savivaldybių biudžetų pajamos, gaunamos iš mokesčių ir kitų įplaukų, nepadengia jų išlaidų savarankiškoms funkcijoms vykdyti, todėl šioms savivaldybėms reikia skirti valstybės biudžeto bendrosios dotacijos kompensaciją. Atsižvelgiant į tai, įstatyme numatyta šioms savivaldybėms padidinti gyventojų pajamų mokesčio dalis (procentais): Kauno miesto siūloma numatyti 94 procentus, Klaipėdos miesto – 86 procentus, Panevėžio miesto – 100 procentų, Šiaulių miesto – 100 procentų, Mažeikių rajono – 95 procentus.

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: