(c) Stock.xchng archyvo nuotr.

Kauno rajono savivaldybės administracija, UAB ,,Giraitės vandenys“ su UAB ,,KRS“ pasirašė projekto ,,Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo  infrastruktūros plėtra Kauno rajone Raudondvaryje“ rangos sutartį, o su AB ,,Ekra“  – Neveronių nuotekų valymo įrengimų rekonstrukcijos rangos sutartį. Rudeniop čia jau turėtų prasidėti darbai.

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros sutarys kiek anksčiau pasirašytos dėl darbų Ramučiuose, Šlienavoje bei Vilkijoje.  Minėtose gyvenvietėse planuojama nutiesti 31,272 km vandentiekio ir 43,903 km nuotekų tinklų. Bus įrengta 13 naujų nuotekų siurblinių, įrengta trečio kėlimo vandentiekio siurblinė, rekonstruoti valymo įrenginiai Neveronyse.

Šiam projektui įgyvendinti numatyta skirti 36,8 mln. Lt, iš jų: ES fondų lėšų – 32.9 mln. Lt ir LR valstybės biudžeto lėšų – 3.8 mln. Lt, Savivaldybės lėšos – ne mažiau 3.9 mln. Lt. Projekto finansavimo pabaiga – 2012 vasario 14 d.

Šio projekto esmė – įgyvendinti ES direktyvos 91/271/EEC reikalavimus nuotekų išvalymui, sumažinti Nemuno upės aukštupio baseino hidrologinio upių tinklo taršą. Projekto tikslas – užtikrinti gyventojams kokybišką geriamo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą modernizuojant  ir išplečiant vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą.

Projekte numatoma renovuoti ir išplėsti nuotekų tinklus Karmėlavoje ir Ramučiuose, Neveronyse, Raudondvaryje, Vilkijoje, Šlienavoje bei išplėsti vandentiekio tinklus Karmėlavoje ir Ramučiuose, Neveronyse, Raudondvaryje.

Naujienos iš interneto

Sponsored video

Taip pat skaitykite: