Į Vytauto Didžiojo universitetą integravus Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Kauno fakultetą, steigiama VDU Muzikos akademija. Taip siekiama išlaikyti ir aktyvinti Kauno muzikos mokymo tradiciją, ugdyti muzikos talentus, garsinančius ne tik Kauno, bet ir Lietuvos vardą visame pasaulyje.

2010 m. rugsėjį LMTA Senatui nusprendus uždaryti savo fakultetą Kaune ir šio fakulteto bendruomenei išreiškus norą savo tolesnes veiklos perspektyvas sieti su Vytauto Didžiojo universitetu, 2011 m. sausį VDU taryba pritarė VDU Muzikos akademijos steigimui – buvo tvirtinamas LMTA Kauno fakulteto integravimo į VDU planas ir nauja Muzijos akademijos struktūra.

Anot VDU rektoriaus prof. Zigmo Lydekos, LMTA Kauno fakulteto integravimo į VDU reikšmė matuotina ne vien Lietuvos aukštųjų mokyklų, o kur kas platesniame – Lietuvos kultūros paveldo ir kultūros politikos raidos – kontekste: išsaugoti, atskleisti ir plėtoti meninį šalies potencialą, jį pristatyti pasaulinei muzikinio gyvenimo bendrijai. “Šis žingsnis vedinas istorinių ir kultūrinių paskatų, grindžiamų kertinėmis VDU vertybėmis ir strategine pozicija plėtoti kūrybą, meną, užtikrinti tautinės kultūros tęstinumą ir pažangą. Tai – prisiimta atsakomybė išlaikyti Kaune dar nuo XX amžiaus pradžios gyvavusią muzikos mokymo tradiciją, išsaugoti jaunuosius muzikos talentus, kurių pasiekimai gerai žinomi ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje, puoselėti ir aktyvinti Kauno miesto muzikinį gyvenimą”, – teigė prof. Z. Lydeka.

VDU rektoriaus nuomone, naujasis universiteto akademinis padalinys, prilyginamas fakulteto statusui, turės galimybę išlaikyti LMTA Kauno fakulteto įdirbį mieste, tikslingiau vykdyti veiklą Kauno muzikinės kultūros ugdymo labui, lanksčiau atliepti miesto muzikinio gyvenimo poreikius, tuo pačiu ieškoti savito tobulėjimo ir kaitos kelio. “Sieksime, kad LMTA Kauno fakulteto pagrindu įsteigta VDU Muzikos akademija taptų modernia, užsienyje atpažįstama lygiaverte muzikos mokykla, auginančia naujus muzikos talentus, garsinančius ne tik Kauno, bet ir Lietuvos vardą visame pasaulyje”, – teigė prof. Z. Lydeka.

Plataus profilio Vytauto Didžiojo universitete, kuriame iki šiol studijas vykdė devyni fakultetai, įsteigta Muzikos akademija dar labiau pabrėš VDU puoselėjamą ugdymo filosofiją ir artes liberales principų raišką. “Integruodamiesi į VDU studijų sistemą manome, jog studijos taps patrauklesnės, atsiras daugiau galimybių. Be to, galėsime muzikinius dalykus pasiūlyti ir kitiems universiteto studentams. Įgyvendinant siekį išsaugoti aukštojo muzikinio ugdymo židinį Kaune, tikiuosi, kad visa tai ne tik išliks, bet ir augs kartu su besiplečiančia miesto kultūrine savastimi”, – teigė Muzikos akademijos dekanas doc. dr. Saulius Gerulis.

VDU Tarybos posėdyje patvirtinus VDU Muzikos akademijos steigimą, buvo apibrėžiama šio akademinio padalinio struktūra: nutarta, jog VDU Muzikos akademiją sudarys taryba, dekanas, dekanatas ir penkios – Dainavimo, Džiazo, Fortepijono, Muzikos teorijos ir pedagogikos bei Instrumentinės muzikos – katedros. Esant būtinybei, pagal studijų programas ir / ar jų šakas katedrose gali būti steigiami specializuoti skyriai. VDU Muzikos akademijoje bus išsaugotos ir realizuojamos dviejų pakopų aukštosios universitetinės muzikos studijos, tęsiama muzikų profesionalų rengimo metodika ir tradicijos, išsaugota ir plėtojama LMTA Kauno fakulteto materialinė bazė.

Studentai, įstoję į LMTA Kauno fakultetą 2010 m. ir anksčiau bei panorę pereiti į VDU, tęs studijas pagal LMTA programas. Papildomai šiems studentams bus siūlomi bendrieji dalykai, užsienio kalbos, gretutinės kitų programų studijos – suteiktos papildomos galimybės tobulėti pagal veikiančią VDU sistemą. Reikšmingu dabar esamų VDU studijų programų paįvairinimu taps VDU Muzikos akademijos dėstytojų muzikinių dalykų dėstymas visiems norintiems juos studijuoti kitų VDU fakultetų studentams.

Integravus LMTA Kauno fakultetą į VDU, studentams yra siūlomos dvi bakalauro studijų programos – Atlikimo menas (28 specializacijos), Muzikos pedagogika ir trys magistrantūros studijų programos – Atlikimo menas (31 specializacija), Bendroji muzikos didaktika, Muzikos pedagogika (28 specializacijos). Nuo 2011 m. priėmimas į VDU Muzikos akademiją bus vykdomas pagal parengtas, įregistruotas, VDU normas ir programų reikalavimus atitinkančias bakalauro ir magistro studijų programas. Iki rudens numatyta parengti dar dvi naujas ir originalias, kitose Lietuvos aukštosiose mokyklose nevykdomas studijų programas. Svarstomos galimybės ateityje vykdyti ir menų doktorantūros studijas.

Šiuo metu VDU studijuoja arti 10 tūkstančių studentų, dirba apie 1000 darbuotojų. Norą pereiti į VDU iš Kauno fakultete esamų daugiau kaip 140 studentų raštiškai pareiškė didžioji dauguma; į Vytauto Didžiojo universiteto kolektyvą įsilies apie 80 dėstytojų, pripažintų menininkų ir akademiniam muzikų gyvenimui talkinančių darbuotojų. Įsteigus VDU MA jau pradėtas aktyvus bendravimas su keliomis garsiausiomis pasaulyje muzikos mokyklomis dėl studentų ir dėstytojų mainų, profesionalių muzikantų atvykimo koncertuoti į Lietuvą.

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: