Vyriausybė nusprendė įsteigti viešąją įstaigą ,,Eksportuojančioji Lietuva”, kuri rūpinsis įmonių verslumo skatinimu ir eksporto konkurencingumo didinimu. “Eksportuojančioji Lietuva” taps pagrindiniu įrankiu nuo pat verslo auginimo iki eksporto skatinimo, ji teiks pagalbą tiek steigiant įmonę, tiek jai augant iki eksportuojančiosios statuso, teiks konsultacijas, teisinę pagalbą, paskolas ir kitas paslaugas.

Šiuo metu Lietuvoje paramos verslui, investicijų ir eksporto skatinimo sritis kuruoja nemažai organizacijų – veikia 42 verslo informaciniai centrai, 6 verslo inkubatoriai, 1 regioninė verslo plėtros agentūra, INVEGA, LVPA, LEPA ir kitos. Ūkio ministerija yra numačiusi suvienyti valstybės pajėgas ir sukoncentruoti lėšas, apjungiant šiuo metu veikiančias viešųjų paslaugų verslui įstaigas į vieną tinklą, kuris taptų pagrindiniu įrankiu verslo skatinimo bei eksporto plėtrai.

Numatoma, kad “Eksportuojančioji Lietuva” taps įstaiga, per kurią bus koncentruojamas SVV rėmimas nacionalinio biudžeto ir Europos Sąjungos struktūrinių ir regioninių fondų lėšomis, plečiant paramos formas, finansines apimtis bei geografinę aprėptį. “Eksportuojančiajai Lietuvai” kartu su funkcijomis bus perduota dalis LEPA darbuotojų, naujosios įstaigos dalimi taps ir verslo informacinių centrų, verslo inkubatorių ir regioninių verslo plėtros agentūrų tinklas.

“Eksportuojančiosios Lietuvos” steigėjas ir dalininkas – Ūkio ministerija, tačiau Ūkio ministerijos sprendimai, viešosios įstaigos ,,Eksportuojančioji Lietuva” įstatuose priskirti visuotinio dalininkų susirinkimo kompetencijai, turės būti derinami su Užsienio reikalų ministerija, kuri perteiks vertingą bendradarbiavimo su užsienio šalimis patirtį bei teiks pagalbą kuriant naujus verslo ryšius užsienyje.

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: