(c) Stock.xchng archyvo nuotr.

Kauno miesto savivaldybė pakartotinai skelbia 2010 m. Viešųjų darbų organizavimo ir darbdavių atrankos konkursą tik šiems viešiesiems darbams:

1. Sveikatos apsaugos įstaigų patalpų ir teritorijų tvarkymas bei priežiūra.
2. Sveikatos apsaugos įstaigų remonto darbai.
3. Švietimo įstaigų teritorijų tvarkymas ir priežiūra.
4. Švietimo įstaigų patalpų remonto darbai.
5. Kapinių tvarkymas.
6. Istorijos ir kultūros paminklų aplinkos tvarkymas bei priežiūra.
7. Želdinių priežiūra ir vejų šienavimas.
8. Parkų ir miškų valymas bei sodinimas.

Darbdaviai, pageidaujantys organizuoti viešuosius darbus, numatytus Viešųjų darbų programoje, iki 2010 m. balandžio 30 d. 15 val. Kauno miesto savivaldybės Socialinių reikalų departamento Socialinių paslaugų skyriui (Nemuno g. 29, 44295 Kaunas, 50 kab.) turi pateikti šiuos dokumentus:

1. Paraišką, kurioje pateikiama informacija apie įmonę (pavadinimas, įmonės kodas, adresas, telefono ir fakso numeriai), turi būti nurodomas siūlomų viešųjų darbų pavadinimas, numatomos sukurti laikinos darbo vietos ir įdarbinti numatomų asmenų skaičius, reikalavimai jų kvalifikacijai, lėšų poreikis, darbo ir darbo apmokėjimo sąlygos ir terminai, informacija apie numatomus įsipareigojimus ir kita reikalinga informacija.

2. Įmonės registracijos pažymėjimo kopiją. Pateikiami dokumentai turi būti parengti valstybine kalba, susiūti, suantspauduoti, paskutiniame lape turi būti nurodytas pateiktų lapų skaičius ir patvirtinta darbdavio ar jo įgalioto asmens parašu bei antspaudu. Su konkurso paraiškos forma galima susipažinti Kauno miesto savivaldybės interneto svetainėje www.kaunas.lt. Informacija tel. 8 (37) 42 56 25, Eglė Jaudegienė.

Pastaba. Teikiant paraiškas 3 ir 4 punktuose įvardytiems viešiesiems darbams atlikti, pareiškėjas turi pateikti paraišką, skirtą įdarbinti bedarbiams, nes mokinių įdarbinimui

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: