(c) Stock.xchng archyvo nuotr.

Paminklinėje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje vyko apskritojo stalo diskusija dėl “Prastai mokyklą lankančių mokinių situacijos bei pagalbos jiems teikimo būdų”.

Į diskusiją socialinius partnerius pakvietė Centro-Aleksoto-Žaliakalnio seniūnijų ugdymo įstaigų socialinių pedagogų veiklos koordinatorė, Julijanavos katalikiškos vidurinės mokyklos vyresnioji socialinė pedagogė Ingrida Skrodenienė kartu su savo vadovaujamų seniūnijų ugdymo įstaigų socialiniais pedagogais.

Diskusijoje dalyvavo Žaliakalnio seniūnas Bronius Girdauskas kartu su pavaduotoja Daiva Sabičiene, Aleksoto seniūnė Liukrecija Navickienė, Socialinių paslaugų centro direktorės pavaduotoja Jurgita Kupčinskienė bei socialinė darbuotoja Eglė Jackytė, Aleksoto nuovados Prevencijos poskyrio specialistė Daina Siautelienė bei Žaliakalnio policijos nuovados Prevencijos poskyrio specialistė Birutė Trapikienė, Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėjo pavaduotoja Sigita Šimkienė ir Švietimo ir ugdymo skyriaus vyresnioji specialistė Eurika Stankevičienė. Diskusiją moderavo Eigulių seniūnijos ugdymo įstaigų socialinių pedagogų veiklos koordinatorė, M.Mažvydo vidurinės mokyklos vyresnioji socialinė pedagogė Saulė Šerėnienė.

Abiejų seniūnijų – Aleksoto ir Žaliakalnio – seniūnai trumpai pristatė savo valdose esančią socialinę situaciją, taikomas poveikio priemones bendruomenėse bei bendradarbiavimo su ugdymo įstaigų socialiniais pedagogais gaires. Moderatorei uždavus klausimą, ar nereikėtų galvoti apie grįžimą prie draugovininkų laikų, kaip savanoriškos darbo grupės atliekančios seniūnijų teritorijose “gerųjų patrulių” vaidmenį, ir padėsiančių mokykloms gaudyti jaunuolius pamokų metu nesančius mokykloje, seniūnai pritarė šiai minčiai, papildydami ją, jog būtų efektyvu tose laisvanoriškose grupėse sulaukti ir pedagogų, nes jie puikiai pažįsta savo mokinius ir iš tiesų daug galėtų padėti.

Švietimo ir ugdymo skyriaus vyr. specialistė Eurika Stankevičienė supažindino diskusijos dalyvius su naujausiais apklausos duomenimis dėl visiškai mokyklos nelankančių vaikų, jiems taikytomis poveikio priemonėmis ugdymo įstaigose ir jų efektyvumą. Tai pat specialistė lanksčiai ir kompetentingai atsakinėjo į moderatorės klausimus dėl jos atstovaujamo savivaldybės padalinio vykdomų patikrų efektyvumo bei socialinių pedagogų darbo kokybės diagnostikos.

Daug klausimų dėl priemonių nelankantiems mokiniams taikymo sulaukė policijos atstovės. Jos priminė socialiniams pedagogams apie prie seniūnijų veikiančią Viešosios tvarkos tarnybą, taip pat apie mokyklų atsakomybę, jei vaikas, kuris turi būti ugdymo procese, atlieka nusikaltimą pamokų metu. Nuskambėjo siūlymas inicijuoti šio teisinio dokumento pataisą, ir mažinti mokyklos atsakomybę už visus šalia jos vykstančius procesus, o kelti tėvų atsakomybę bei teisiškai priversti tėvus gilinti tėvystės kompetencijas.

Senamiesčio pagrindinės mokyklos socialinė pedagogė sakė, kad labai daug darbų nukeliama ant socialinio pedagogo pečių, jog šios srities specialistui kartais nebelieka laiko ir pasikalbėti su vaiku, o klasės auklėtojai vis dažniau pirštu rodo į pagalbos specialistą patys kratydamiesi savo atsakomybės.

Viena iš dažniausiai pasitaikančių pamokų praleidimo priežasčių – mokymosi motyvacijos stoka. Bene aktyviausiai diskusijoje dalyvavęs Žaliakalnio seniūnas Bronius Girdauskas kaip racionaliausią išeitį tokiems vaikams pasiūlė socializacijos centrą. Blykstelėjusi emocionali diskusija su grupės moderatore esą tą procedūrą reglamentuojantis LR Minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas dažnai specialistų apeinamas dėl jo nekokybiškumo, kad išnaudoję visas poveikio priemones specialistai kreipiasi pagalbos, o gauna šūsnį popierių ir įpareigojimą daryti tą patį, ką darė iki tol, ir kas nedavė rezultatų, dažnai verčia ne vieną susimąstyti – ar verta? Todėl talpinimas į socializacijos centrą suvokiamas kaip visiškai kraštutinė priemonė ir pagalbos vaikui specialistams dvelkia socialinės atskirties formavimu bei savotiškų kalėjimo subkultūrų propagavimu.

Socialinių paslaugų centro direktorės pavaduotoja Jurgita Kupčinskienė teigė, kad mokykla visų pirma yra tokia pati bendruomenė kaip ir Socialinių paslaugų centras. Ji džiaugėsi būtent šioje įstaigoje pasiektais rezultatais, kurių sėkmę lemia visų pirma puikūs žmogiški santykiai. J.Kupčinskienė palinkėjo ir mokykloms kurti būtent tokius puikius žmogiškus santykius, tuomet ir darbo kokybė, jos rezultatai bus džiuginantys.

Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėjo pavaduotoja Sigita Šimkienė pasidžiaugusi socialinių pedagogų iniciatyva, taip pat dalyvaujanti antrojoje diskusijoje, kvietė bendradarbiauti socialinius pedagogus, kviestis vaiko teisių apsaugos skyriaus kuruojančius specialistus į savo prevencinius posėdžius ir į vaiko teises patiems žiūrėti protingai.

Socialiniai pedagogai džiaugiasi turėję galimybę pasidalinti su socialiniais partneriais savo rūpesčiais ir diskusijos pabaigoje moderatorė supažindino visus su apskritojo stalo rezoliucija: siekti vieningos lankomumo priežiūros sistemos Kauno mieste, darant išimtis tik gimnazijoms, turinčioms aukštesnės mokymosi motyvacijos vaikus bei inicijuoti darbo grupių mokyklose apjungimą į vieną, efektyviai ir kokybiškai dirbančią prevencinę darbo grupę.

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: