(c) stock.xchng archyvo nuotr.

Kauno visuomenės sveikatos centras informuoja, kad periodine tvarka patikrinus 84 Kauno miesto ir rajono ikimokyklinės ugdymo įstaigas, pažeidimų nerasta tik trijose. Taip pat buvo atlikta 15 pakartotinių patikrinimų, siekiant išsiaiškinti, ar periodinės kontrolės metu nustatyti pažeidimai buvo pašalinti. Penkiose ikimokyklinio ugdymo įstaigose pažeidimai buvo nepašalinti.

Kaip ir kiekvienais metais Kauno visuomenės sveikatos centro specialistai tikrina ar saugi ikimokyklinio ugdymo įstaigose aplinka ir ar ji atitinka Lietuvos higienos normos HN 75:2010 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V – 313 (Žin., 2010, Nr. 50 – 2454) reikalavimus.

Dažniausiai pastebėti higienos normos neatitikimai:

• Nesaugios teritorijos – išlūžusios ir nepakankamo aukščio tvoros neapsaugo nuo gyvūnų patekimo į ją bei galimo teršimo.
• Grupių indų plovimo patalpose/erdvėse indai laikomi atvirai, nėra įrengta spintų švarių indų laikymui.
• Grindų danga susidėvėjusi, nelygi, todėl neužtikrinamas kokybiškas valymas.
• Šildymo prietaisai su aštriomis briaunomis neapsaugoti grotelėmis.
• Per didelis vaikų skaičius grupėse.

Taip pat buvo nustatyta pažeidimų, kurie susiję su konkrečiai atsakingų darbuotojų neatliekamomis pareigomis – netinkamai vykdomas vaikų maitinimo organizavimas.

Kauno visuomenės sveikatos vyr. specialistė Dalia Slavinskienė primena, kad saugios ir sveikos aplinkos kūrime turi dalyvauti ne tik ugdymo įstaiga, bet ir patys tėvai. Pirmą kartą atvedant vaiką į ikimokyklinio ugdymo įstaigą tėvai turi pateikti vaiko sveikatos pažymėjimą. Vėliau, kiekvienais metais tėveliai privalo ugdymo įstaigai pateikti sveikatos pažymėjimą apie profilaktinį vaiko sveikatos tikrinimą.

Tėvelių dėmesiui! Jei vaikas karščiuoja, skundžiasi skausmu, viduriuoja, vemia ar aštriai kosti, jo vesti į ugdymo įstaigą negalima, kadangi tai keltų pavojų kitų vaikų sveikatai. Jei vaikas sirgo, tai po ligos, į ikimokyklinę ugdymo įstaigą, gali būti priimtas tik pateikus gydytojo pažymą.

LR Sveikatos apsaugos ministerijos informacija

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: