(c) Stock.xchng archyvo nuotr.

Ketvirtadienį Kauno miesto savivaldybės taryba pritarė teritorijos prie Ateities pl. 49A detaliajam planavimui, kurio tikslas yra suformuoti žemės sklypą, skirtą komunalinių atliekų tvarkymo įmonės statybai.

Siekiant įgyvendinti Valstybinio strateginio atliekų tvarkymo plano savivaldybėms numatytas užduotis atliekų tvarkymo srityje, Nacionalinės energetikos strategijos nuostatas bei vystant regioninę komunalinių atliekų tvarkymo sistemą Kaune planuojama statyti atliekų tvarkymo įmonę, kurioje numatoma vykdyti atliekų rūšiavimą, biologiškai skaidžių atliekų tvarkymą arba po rūšiavimo likusių atliekų deginimą.

Įmonę planuojama statyti teritorijoje prie Ateities pl. 49 A. Ši teritorija yra šalia Kauno termofikacinės elektrinės. Minėtos teritorijos paskirtis neprieštarauja Kauno miesto bendrojo plano sprendiniams, tai yra ši teritorija bendrajame miesto plane numatyta kaip atliekų tvarkymo teritorija.

„Savivaldybė svarstė ir kitas teritorijas, kuriose galėtų atsirasti tokia įmonė: Laisvosios ekonominės zonos (LEZ), Petrašiūnų elektrinės teritorijos. Tačiau įvertinus visą turimą infrastruktūrą, buvo pasirinkta teritorija šalia Kauno termofikacinės elektrinės“, – sakė Aplinkos apsaugos skyriaus vedėja Radeta Savickienė.

Projektą administruojanti viešoji įstaiga Kauno regiono atliekų tvarkymo centras (KRATC) paskelbė konsultanto parinkimo konkursą.

Jo pagrindinės užduotys bus parengti atliekų tvarkymo bei biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo modelio aprašymą, pateikti organizacinę struktūrą, atliekų srautų pasiskirstymą, pateikti ekonominius skaičiavimus, įvertinti projekto įgyvendinimo poveikį atliekų tvarkymo paslaugų išlaidoms bei atliekų tvarkymo priemonių aprašymą ir jų preliminarias vertes.

„Paskutinio posėdžio metu KRATC prašymu klausimo svarstymas buvo atidėtas, nes jo pavadinime buvo žodis „atliekų deginimo įmonė“, tačiau tik pasirinktas konsultantas, atlikęs išsamią analizę, pateiks išvadas ir siūlymus, koks atliekų tvarkymo būdas miestui bus naudingiausias ir priimtiniausias. Todėl sprendimo projektas yra pakeistas. Išsami galimybių studija atsakys į visus klausimus ir nuogąstavimus, kuriuos taip pat kelia gyventojai“, – kalbėjo meras Andrius Kupčinskas.

Naujienos iš interneto

Sponsored video

Taip pat skaitykite: