(c) Linos Kočiubaitytės nuotr.
Audra Kaune ne tik pridarė daug žalos miestui, bet ir privertė pakoreguoti teisės aktus, kuriais remiantis, ateityje nukentėjusiems nuo audros bus galima skirti vienkartinę pašalpą.

Kauno miesto savivaldybės taryba rugsėjo 16 dienos posėdyje pritarė Vienkartinės pašalpos skyrimo tvarkos aprašo pakitimams, kurie patikslino dėl stichinių nelaimių (gaisro, škvalo ir kitų) reikalingos pagalbos nukentėjusiems skyrimo tvarką.

Vienkartinė pašalpa, Kauno mieste gyvenamąją vietą deklaravusiems asmenims, skiriama, vadovaujantis patvirtintu Vienkartinės pašalpos skyrimo tvarkos aprašu. Vienkartinė pašalpa skiriama iš Savivaldybės biudžeto lėšų.

„Kaune daug nuostolių pridariusi audra ir pagalbos besikreipiantys žmonės paskatino patikslinti iki šiol buvusį Vienkartinės pašalpos skyrimo tvarkos aprašą. Iki šiol jame tarp stichinių nelaimių buvo minimi tik gaisras ir potvynis”, – sakė sprendimo iniciatoriai.

Pareiškėjų prašymai gauti vienkartinę pašalpą svarstomi Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus sudarytos Vienkartinės pašalpos skyrimo komisijos posėdžiuose.

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: