Wikimedia Commons archyvo nuotr.

Antradienį Europos Parlamentas patvirtino du teisės aktus, kurie suteiks daugiau galių Europos Komisijai kontroliuoti euro zonos šalių nacionalinius biudžetus, o kartu užtikrins demokratinę šių galių kontrolę. Bus apribotos valstybių galimybės mažinti švietimo ir sveikatos apsaugos sistemų finansavimą. Kartu numatoma sukurti ES finansinės pagalbos Sąjungos šalims teikimo sistemą.

Euro zonos šalys bus įpareigotos kasmet iki spalio 15 d. pateikti Europos Komisijos vertinimui savo kitų metų biudžeto projektą, o Komisija turės teisę paprašyti jį pataisyti, jei jis neatitiks ES reikalavimų. EP pasiekė, kad prižiūrint šalių biudžetus būtų atsižvelgta į poreikį skatinti ekonominį augimą ir darbo vietų kūrimą. Europos Komisija turės užtikrinti, kad biudžetai nebūtų mažinami investicijų į ekonominį augimą, švietimą ir sveikatos apsaugą sąskaita. Ypatingų aplinkybių ar didelio ekonominio nuosmukio atvejais bus lanksčiau taikomas šalies biudžeto deficito mažinimo grafikas.

Europarlamentarai naująsias taisykles taip pat papildė didesnio skaidrumo bei demokratinės atskaitomybės nuostatomis. Europos Komisijos galios reikalauti iš ES valstybių papildomų ataskaitų turės būti persvarstomos kas trejus metus, o Europos Parlamentas ir ES Taryba turės teisę jas atšaukti. Kartu bus labiau prižiūrima ir vadinamo „trejeto“ (Europos Komisija, Europos Centrinis Bankas ir Tarptautinis valiutos fondas), kuris stebi reformas sunkumus patiriančiose šalyse, veikla.

Parlamento derybininkai pasiekė, kad būtų įsteigta ekspertų grupė galimiems skolų grąžinimo fondo ir euro vekselių privalumams bei rizikoms įvertinti. Ji turės pateikti savo išvadas iki 2014 m. kovo, o jomis remdamasi Europos Komisija turės apsispręsti, ar pasiūlys atitinkamų teisės aktų projektus.

Europos Komisija taip pat įsipareigojo iki šios vasaros išanalizuoti būdus Stabilumo ir augimo pakto rėmuose suteikti daugiau lankstumo vertinant kai kurias vienkartines viešąsias investicijas. Iki šių metų pabaigos Komisija taip pat turės sukurti finansinės paramos sistemą, skirtą padėti ES šalims atlikti konkurencingumą skatinančias reformas.

Reglamentui dėl sunkumų ištiktų valstybių biudžetų priežiūros stiprinimo pritarė 528 EP nariai, nepritarė 81, o susilaikė 71. Tuo tarpu reglamentui dėl biudžeto projektų vertinimo bei perteklinio deficito korekcijos pritarė 526 EP nariai, nepritarė 86, o susilaikė 66. Dėl šių teisės aktų jau preliminariai sutarta su ES Taryba, kuri dar turės formaliai jiems pritarti. Naujosios taisyklės bus taikomos rengiant 2014 m. euro zonos šalių biudžetus.

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: