(c) Stock.xchng archyvo nuotr.

Statistikos departamentas kas mėnesį skaičiuoja su kitomis Europos Sąjungos (ES) valstybėmis narėmis metodologiškai suderintą vartotojų kainų indeksą (SVKI). Šalies atitiktis Mastrichto sutartyje numatytam kainų stabilumo kriterijui vertinama atsižvelgiant į infliacijos lygį, apskaičiuotą pagal šį rodiklį.

Pagal SVKI apskaičiuota 2011 m. kovo mėn. vidutinė metinė infliacija sudarė 2,1 procento.

Metinė infliacija (2011 m. kovo mėn., palyginti su 2010 m. kovo mėn.) sudarė 3,7 procento.

Pagal SVKI apskaičiuota vidutinė metinė ir metinė infliacija kovo mėn. buvo 0,1 procentinio punkto mažesnė negu apskaičiuota pagal vartotojų kainų indeksą (VKI).

Pagal SVKI apskaičiuotas mėnesinis (2011 m. kovo mėn., palyginti su vasario mėn.) vartojimo prekių ir paslaugų kainų padidėjimas sudarė 1 procentą ir sutapo su apskaičiuotu pagal VKI.

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: