(c) Stock.xchng archyvo nuotr.

Gruodžio 14 d. Kauno pedagogų kvalifikacijos centre (toliau – Centras) vyko jau tradicija tapęs renginys „Metų švietėjas”.

Nuo 2003 metų kasmet rengiama ši šventė, kurioje pagerbiami aktyviausi mokytojai, kurie rengė kvalifikacijos tobulinimo programas, vedė seminarus, dalijosi gerąja patirtimi. Išrenkamas talentingiausias mokytojų mokytojas – geriausias lektoriaus. Šie metai ypatingi ir tuo, kad sukanka 15 metų, kaip įkurtas Centras.

Į šventę atvyko daug garbingų svečių – Kauno miesto meras Andrius Kupčinskas, Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorė Edita Gudišauskienė, Švietimo sporto ir ekologijos komiteto pirmininkė Ona Nijolė Rudgalvienė, komiteto pirmininkės pavaduotojas Gediminas Budnikas, nariai Birutė Krapauskienė, Irena Gerčienė, Antanina Medviedevienė, Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros departamento Švietimo ir ugdymo skyriaus vedėjas Antanas Bagdonas, vedėjo pavaduotoja Ona Visockienė, Formaliojo ugdymo poskyrio vedėja Vilija Adaškevičienė, Seimo narės Vincės Vaidevutės Margevičienės padėjėja Audronė Kaminskienė.

Kauno miesto meras A. Kupčinskas pasveikino Kauno pedagogų kvalifikacijos centro direktorę Rasą Bortkevičienę bei darbuotojus įstaigos 15 metų sukakties proga, palinkėjo neišsenkančio kūrybingumo, išradingumo ir didelės kantrybės kartu su pedagogais ugdant asmenybes, sugebančias kurti gražią Lietuvos ateitį ir įteikė padėkos raštą.

Meras pažymėjo, kad Centras kiekvienam pedagogui padeda kelti kvalifikaciją, skatina nuolat domėtis naujovėmis ir pritaikyti jas kasdieniniame darbe. Renginio svečiai nuoširdžiai padėkojo mokytojams už sunkų, bet labai reikalingą ir prasmingą jų darbą.

Kauno pedagogų kvalifikacijos centro direktorė R. Bortkevičienė apžvelgė Centro 15-os metų vykdytą veiklą. Ji įteikė padėkos raštus aktyviausiems mokytojams, kurie 2010 – aisiais metais aktyviai vedė seminarus, dalyvavo konferencijose, parodose. Padėkos raštai įteikti Izoldai Zakarauskienei (Žiburio vid. m-kla), Bronislavai Slavinskienei (Jono Žemaičio – Vytauto pagrindinė m-kla), Jūratei Švaplėnienei (lopšelis darželis „Gandriukas”), Jolantai Žygienei (Panemunės pradinė m-kla), Filomenai Beleškevičienei (VšĮ šv.Kazimiero katalikiška vid. m-kla), Ilonai Palavinskienei („Purienų” vid. m-kla), Osvaldai Ivanauskienei (Tautinės kultūros centras).

Šventės kulminacija tapo „Metų švietėjo 2010″ paskelbimas. Šis garbingas apdovanojimas atiteko Kauno Jurgio Dobkevičiaus vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotojai ugdymui, muzikos mokytojai metodininkei Linai Viršilienei už už svarų indėlį tobulinant pedagogų kompetencijas ir atliekant švietėjo misiją.
Seimo narės Vincės Vaidevutės Margevičienės padėkos raštus „Metų švietėjas 2010″ nominantei Linai Viršilienei ir Kauno pedagogų kvalifikacijos centro metodininkui Alvydui Bakučui įteikė Seimo narės padėjėja Audronė Kaminskienė.

Susirinkusiems Kauno pedagogų kvalifikacijos centras dovanojo vokalinio ansamblio „Quorum” koncertą. Renginį vedė Kauno pedagogų kvalifikacijos centro direktorės pavaduotoja Aurelija Makūnienė ir aktorius „dailininkas” Tomas Erbrėderis, kvietęs svečius padaryti potepį Centro tapomame paveiksle.

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: