(c) Stock.xchng archyvo nuotr.

Kauno miesto savivaldybės komisija požeminės automobilių stovėjimo aikštelės Vienybės aikštėje projektavimo, statybos darbų ir naudojimo bei valdymo koncesijos suteikimo procedūroms atlikti ketvirtadienį priėmė galutinį sprendimą. Išnagrinėjus visus UAB „Kaminta” pateiktus dokumentus, komisija informavo, kad pasiūlymas nevertinamas ir atmetamas, o konkursas laikomas neįvykusiu. Savivaldybė skelbs konkursą iš naujo.

Koncesijos konkurso sąlygose buvo nustatyta, kad konkurse dalyvaujantys dalyviai turi būti finansiškai pajėgus vykdyti įsipareigojimus, pateikti banko ar kitos kredito įstaigos raštą (garantiją), kuriame būtų nurodyta, kad dalyvis yra pajėgus vykdyti pasiūlyme ir koncesijos sutartyje nurodytus įsipareigojimus.

UAB „Kaminta”, veikianti pagal 2009 metų rugsėjo 10 dienos jungtinės veiklos sutartį su UAB „Vilniaus architektūros studija”, UAB „Inžinerinė mintis”, UAB „Dujotiekis”, UAB „Eltecha” ir UAB „Ekspertika” pateiktame AB DnB NORD banko rašte nurodė, kad kredito lėšos bendrovei galės būti išmokėtos tik pateikus Kauno savivaldybės garantiją visai kredito sumai. Visą finansavimo riziką turėtų prisiimti Kauno miesto savivaldybė.

Tai prieštarauja Koncesijų įstatyme nustatytai koncesijos sampratai, kur koncesininkas pagal koncesijos sutartį turi prisiimti visą ar didžiąją dalį su veikla susijusios rizikos bei atitinkamas teises ir pareigas.

Bendrovei nepateikus įrodymų, jog ji yra finansiškai pajėgi vykdyti koncesijos sutartyje nurodytus įsipareigojimus, ji laikoma neatitinkanti išankstinės atrankos (kvalifikacinių) kriterijų, jos pasiūlymas yra nevertinamas ir atmetamas, o konkursas laikomas neįvykusiu. Bendrovė buvo pateikusi draudimo bendrovės laidavimo raštą.

Kauno miesto savivaldybė tikslins koncesijos konkurso sąlygas, atsižvelgiant į konkurso sąlygas įsigijusių bendrovių atsiliepimus ir įvertinant pasikeitusią ekonominę situaciją. Pakoreguotos sąlygos artimiausiu metu bus pateiktos svarstyti miesto tarybos kolegijai, o paskui jas tvirtins taryba. Tuomet konkursas bus skelbiamas iš naujo.

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: