(c) Stock.xchng archyvo nuotr.

2010 metais kompiuterinių žinių stokojantys šalies gyventojai galės nemokamai lavinti modernių technologijų naudojimo įgūdžius. Kompiuterinio raštingumo kursai bus finansuojami 2007-2013 m. Europos Sąjungos (ES) struktūrinės paramos lėšomis.

Tokia galimybė atsirado penktadienį paskelbus kvietimą teikti paraiškas finansavimui gauti pagal ES paramos priemonę „Kompiuterinio raštingumo įgūdžių skatinimas“. Paraiškas iki 2010 m. vasario 8 d. gali teikti įvairios kompiuterinio raštingumo mokymus gyventojams rengiančios organizacijos. Šiai priemonei įgyvendinti numatyta skirti iki 30 mln. litų Europos socialinio fondo (ESF) lėšų.

„Iki 2015 metų mažiausiai 23 tūkstančiai Lietuvos gyventojų turėtų sėkmingai baigti ESF finansuojamus kompiuterinio raštingumo kursus. Gebėjimas dirbti kompiuteriu sustiprina galimybes konkuruoti šiuolaikinėje darbo rinkoje. Tikimės, kad ši ESF priemonė prisidės prie didesnio užimtumo ir aktyvios darbo rinkos skatinimo“, – sakė Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Europos Sąjungos struktūrinės paramos departamento direktorė Nijolė Mackevičienė.

Šiame konkurse paraiškas gali teikti švietimo, profesinio mokymo įstaigos, mokslo ir studijų institucijos, asociacijos, tarptautinės organizacijos, viešosios įstaigos bei biudžetinės įstaigos. Įgyvendinant atrinktus projektus, ESF lėšomis bus finansuojami nemokami kursai žmonėms, norintiems įgyti ar lavinti kompiuterinio raštingumo įgūdžius, kurie reikalingi darbe ir kasdienėje veikloje.

Konkurso būdu atrenkant paraiškas, prioritetas bus teikiamas projektams, kurie skatins vyresnių nei 45 metų asmenų, kaimo gyventojų gebėjimų ugdymą, taip pat bus įgyvendinami probleminėse teritorijose. Maksimali galima vienam projektui finansuoti skiriama suma – 5 mln. litų.

Kompiuterinio raštingumo ugdymo projektai visoje Lietuvoje buvo vykdomi ir 2004-2006 m. ES paramos periodu – iki 2008-ųjų apmokyta per 67 tūkst. asmenų. Didžiausias dėmesys šių kursų metu skirtas kaimiškųjų regionų gyventojams, taip pat vyresnio amžiaus žmonėms.

Šie ES struktūrinės paramos lėšomis vykdyti projektai gerokai padidino modernių technologijų naudojimą Lietuvoje. Europos Komisijos duomenimis, per paskutinius 4 metus iki 2008-ųjų kasdien internetą naudojančių gyventojų skaičius Lietuvoje išaugo nuo 13 proc. iki 38 proc., o bent kartą per savaitę – nuo 26 proc. iki 50 procentų. Tiesa, tai – 5 procentiniais punktais mažiau už ES šalių vidurkį.

Elektroninių paslaugų prieinamumo didinimas – vienas svarbiausių ūkio variklių ES šalyse. 2009 m. rugpjūtį paskelbtoje Europos Komisijos ataskaitoje skelbiama, kad skaitmeninė ekonomika gali padėti įveikti nuosmukį Europoje. Ataskaitoje pabrėžiama būtinybė užtikrinti, kad kiekvienam ES gyventojui būtų prieinamas spartusis interneto ryšys ir būtų sukurta bendroji interneto rinka, kurioje žmonės galėtų naudotis elektroninėmis paslaugomis nepaisydami valstybių sienų.

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: