(c) Kaunas.lt archyvo nuotr.

Minint Laisvės gynėjų dienos dvidešimtmetį Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijoje vyko respublikinė istorijos mokytojų konferencija ,,Kuriu aš Lietuvą išėjusiems atminti”.
Konferencija skirta prisiminti visai Lietuvai skaudžią dieną – 1991-ųjų metų Sausio 13-ąją, kai tikėjimas Laisvės idealais ir vertybėmis prieš dvidešimt metų atvedė žmones ginti Lietuvos televizijos ir radijo pastato, televizijos bokšto, Atkuriamojo Seimo ir kitų nepriklausomos valstybės gyvavimui bei žmonių laisvei svarbių institucijų, žuvusiems Laisvės gynėjams atminti.

Konferencijoje dalyvavo Kauno miesto mokyklų vadovai, istorijos mokytojai, garbūs svečiai, Lietuvos Respublikos Seimo nariai Vincė Vaidevutė Margevičienė, Arimantas Dumčius, Vida Marija Čigriejienė, Kauno miesto savivaldybės vicemeras Algimantas Kurlavičius, Tarybos nariai Ona Nijolė Rudgalvienė, Birutė Krapauskienė, Gediminas Budnikas, Raimundas Kaminskas, Loreta Kudarienė, Švietimo ir ugdymo skyriaus atstovai Antanas Bagdonas, Vilija Adaškevičienė, Rita Rasikienė

Konferencijos tikslas – prisidėti išsaugant istorinę atmintį apie 1991-ųjų metų Sausio 13-osios įvykius, kurie sutelkė žmones, leido pasijusti vieninga tauta, mirtinos grėsmės akivaizdoje pasiryžusia apginti savo Laisvę, bei sudaryti istorijos mokytojams sąlygas išgirsti istorijos specialistų įvykių analizes bei apibendrinimus, gyvus įvykių liudijimus.

Konferenciją vedė žurnalistė Jolanta Šarpnickienė, 1991 metų sausio 13-osios „balsas”, kuris apie įvykdytą perversmą sostinėje iš Kauno informavo Lietuvą. Konferencijos dalyviai turėjo galimybę dar artimiau susipažinti su Titu Masiuliu, Laisvės gynėju kauniečiu, 1991 m. sausio 13 d. žuvusiu ginant Lietuvos nepriklausomybę. Tito sesės, Giedrė Prialgauskienės, šilti prisiminimai apie brolį nepaliko abejingų. Ne vienas braukė ašarą kartu su pranešėja, ne vienas persikėlė mintimis į savo prisiminimus, įvykius, kurie drebino Lietuvą vos prieš dvidešimt metų ir dar vis tokie pat gyvi ir skaudūs….

Istorijos mokytojai išklausė nemažai pranešimų, kurios skaitė istorijos mokslų specialistai Steponas Gečas, Aušra Jurevičiūtė, Gintautas Deksnys, Darius Juodis, Lietuvos Respublikos Seimo nariai Vincė Vaidevutė Margevičienė, Arimantas Dumčius, pedagogai Eugenija Paškauskienė, Mindaugas Olbutas.

Konferencijoje buvo aptariami įvairūs Tautos kovos dėl laisvės aspektai, analizuoti įvairūs požiūriai, istorinės įvykių prielaidos, jų atsiradimo ir plėtojimosi sąlygos.

Per dvidešimt metų, prabėgusių nuo 1991 metų sausio krauju aplaistytų įvykių, užaugo nauja Lietuvos piliečių karta, kurios sampratoje Sausio 13-oji tapo garbinga istorija dalimi. Tačiau tik gyvieji šių įvykių liudytoja – tėvai, mokytojai, Laisvės gynėjai – gali perduoti tą istorijos dalį, kuri neparašyta vadovėliuose – tą širdgėlą, tą baimę, džiaugsmą ir skausmą, kurį patyrė Lietuva tomis dienomis.

Konferenciją organizavo Kauno miesto savivaldybės Švietimo ir kultūros departamento, Švietimo ir ugdymo skyrius, Kauno Stepono dariaus ir Stasio Girėno gimnazija ir Kauno pedagogų kvalifikacijos centras.

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: