Krovinių ir keleivių vežta daugiau
(c) V.Ramono/KaunoZinios.lt nuotr.

Išankstiniais Lietuvos statistikos departamento duomenimis, antrąjį 2011 m. ketvirtį krovinių vežta 10 procentų daugiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu (2011 m. II ketv. – 28,7 mln. t, 2010 m. II ketv. – 26,1 mln. t).

Krovinių vežimas kelių transportu sudarė 46,7 procento, geležinkelių – 46,0, jūrų – 6,3, vidaus vandenų transportu – 1,0, Lietuvos oro bendrovių lėktuvais – 0,003 procento vežimų. Palyginti su antruoju 2010 m. ketvirčiu, padidėjo krovinių vežimas Lietuvos oro bendrovių lėktuvais – 44,7 procento (2011 m. II ketv. – 0,82 tūkst. t, 2010 m. II ketv. – 0,57 tūkst. t), geležinkelių transportu – 17,9 procento (2011 m. II ketv. – 13,2 mln. t, 2010 m. II ketv. – 11,2 mln. t), vidaus vandenų transportu – 13,6 procento (2011 m. II ketv. – 298,9 tūkst. t, 2010 m. II ketv. – 263,1 tūkst. t) ir kelių transportu – 3,2 procento (2011 m. II ketv! . – 13,4 mln. t, 2010 m. II ketv. – 13,0 mln. t).

Antrąjį 2011 m. ketvirtį keleivių vežta 1,2 procento daugiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu (2011 m. II ketv. – 100,3 mln., 2010 m. II ketv. – 99,1 mln.). Daugiausia keleivių (98,1 proc.) vežta kelių transportu, 1,2 procento – geležinkelių transportu, 0,5 – vidaus vandenų transportu, po 0,1 procento – jūrų ir oro transportu.

Pirmąjį 2011 m. pusmetį, palyginti su 2010 m. tuo pačiu laikotarpiu, krovinių vežta 10 procentų daugiau (2011 m. I pusm. – 53,1 mln. t, 2010 m. I pusm. – 48,2 mln. t), o keleivių – 1,2 procento daugiau (2011 m. I pusm. – 200,6 mln., 2010 m. I pusm. – 198,3 mln.).
2011 m. rugpjūčio mėn. Lietuvos oro bendrovių lėktuvais krovinių vežta 40,9 procento daugiau, geležinkelių transportu – 12,2 procento, vidaus vandenų transportu – 4,9 procento daugiau nei 2010 m. rugpjūčio mėn. Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste ir Būtingės terminale 2011 m. rugpjūčio mėn. krovinių perkrovimas padidėjo 10,7 procento, oro uostuose – 15,7 procento, palyginti su 2010 m. rugpjūčio mėn.
2011 m. rugpjūčio mėn. į oro uostus atvyko ir išvyko 12,3 procento daugiau keleivių nei 2010 m. rugpjūčio mėn. Keleivių vežimas vidaus vandenų transportu 2011 m. rugpjūčio mėn., palyginti su 2010 m. rugpjūčio mėn., sumažėjo 9,4 procento, Lietuvos oro bendrovių lėktuvais – 45,7 procento.

2011 m. sausio-rugpjūčio mėn. AB „Lietuvos geležinkeliai“ vežė 35,4 mln. tonų krovinių, tai 15,2 procento daugiau nei tuo pačiu 2010 m. laikotarpiu. Palyginti su 2010 m. sausio-rugpjūčio mėn., vidaus krovinių vežimas geležinkelių transportu 2011 m. sausio-rugpjūčio mėn. padidėjo 14,3 procento ir sudarė 9,8 mln. tonų, tarptautinis vežimas padidėjo 15,5 procento ir sudarė 25,5 mln. tonų.

Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste ir Būtingės terminale 2011 m. sausio-rugpjūčio mėn. krovinių perkrovimas padidėjo 18,3 procento, palyginti su tuo pačiu 2010 m. laikotarpiu. Krovinių krova sudarė 30,3 mln. tonų. Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste perkrauta 24,5 mln. tonų krovinių, arba 22,4 procento daugiau, Būtingės terminale – 5,8 mln. tonų, arba 3,8 procento daugiau negu 2010 m. sausio-rugpjūčio mėn. Skystieji kroviniai sudarė 43,7 procento (13,3 mln. t) visų perkrautų krovinių, birieji – 31,7 procento (9,6 mln. t), bendrieji – 24,6 procento (7,5 mln. t).

Palyginti su 2010 m. sausio-rugpjūčio mėn., didėjo skystųjų (12,4 proc.), biriųjų (27,2 proc.) ir bendrųjų (18,6 proc.) krovinių krova (per 2010 m. aštuonis mėn. – atitinkamai 11,8 mln. t, 7,5 mln. t ir 6,3 mln. t). 2011 m. sausio-rugpjūčio mėn. perkrauta 269,1 tūkst! . konteinerių (TEU1), 168,9 tūkst. kelių transporto priemonių ir 3,6 tūkst. prekinių vagonų. Palyginti su 2010 m. sausio-rugpjūčio mėn., padidėjo konteinerių (43 proc.), kelių transporto priemonių (15,5 proc.) ir prekinių vagonų (4,2 proc.) krova.

2011 m. sausio-rugpjūčio mėn. į oro uostus atvyko ir iš jų išvyko 1,8 mln. keleivių, tai 15,3 procento daugiau nei tuo pačiu 2010 m. laikotarpiu. Daugiausia keleivių išvyko į ir atvyko iš Jungtinės Karalystės (350,8 tūkst., arba 19,9 proc.), Vokietijos (181,7 tūkst., arba 10,3 proc.), Latvijos (166,8 tūkst., arba 9,5 proc.), Danijos (115,6 tūkst., arba 6,6 proc.) ir Airijos (114,5 tūkst., arba 6,5 proc.). Palyginti su 2010 m. sausio-rugpjūčio mėn., daugiau keleivių išvyko į ir atvyko iš Latvijos – 31,7, Jungtinės Karalystės – 9,2, Vokietijos – 2 procentais, o mažiau – į ir iš Airijos – 4,3 , Danijos – 18,7 procento. Dauguma keleivių – 90,6 procento (1,6 mln.) – atvyko ir išvyko reguliariaisiais skrydžiais.

Palyginti su 2010 m. sausio-rugpjūčio mėn., jų srautas padidėjo 20,2 procento. Oro uostuose pakrauta ir iškrauta 8,3 tūkst. tonų krovinių ir pašto, ! arba 13,4 procento daugiau nei 2010 m. sausio-rugpjūčio mėn. Lietuvos ir užsienio oro bendrovių lėktuvai 2011 m. sausio-rugpjūčio mėn. oro uostuose nusileido ir pakilo 26,1 tūkst. kartų, arba 1,7 procento daugiau nei tuo pačiu 2010 m. laikotarpiu.
2011 m. sausio-rugpjūčio mėn. Lietuvos oro bendrovių lėktuvais vežta 325,2 tūkst. keleivių, tai 48,7 procento mažiau nei 2010 m. sausio-rugpjūčio mėn. Daugiausia keleivių – 88,6 procento (288,2 tūkst.), arba 41,5 procento mažiau nei 2010 m. sausio-rugpjūčio mėn. – vežta nereguliariaisiais skrydžiais.

Keleivių apyvarta sudarė 565,5 mln. keleivio kilometrų ir, palyginti su tuo pačiu 2010 m. laikotarpiu, sumažėjo 62,3 procento. Krovinių ir pašto 2011 m. sausio-rugpjūčio mėn. Lietuvos oro bendrovių lėktuvais vežta 2,3 tūkst. tonų, arba 30,9 procento daugiau nei per tą patį 2010 m. laikotarpį, o krovinių apyvarta padidėjo 18 procentų ir sudarė 1,9 mln. tonkilometrių.

Vidaus vandenų transportu 2011 m. sausio-rugpjūčio mėn. vežti kroviniai sudarė 791,2 tūkst. tonų, arba 6,1 procento daugiau, keleivių vežta 1,4 mln., arba 11,3 procento mažiau nei 2010 m. sausio-rugpjūčio mėn.

Daugiau: krovinių pervežimas

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: