© Kurt F. Domnik / pixelio.de

Šiandien Lietuvos skola sumažėjo 3,45 mlrd. litų – Finansų ministerija išpirko 2002 metais išleistą ir 2006 metais papildytą 1 mlrd. eurų vertės euroobligacijų emisiją. Tai didžiausia ligi šiol išpirkta obligacijų emisija šalies istorijoje.

Įvykdytas įsipareigojimas liudija esminius valstybės skolinimosi poreikio pokyčius – šias metais du trečdalius pasiskolinti numatomos sumos sudarys ankstesnių skolų grąžinimas, panaši skolinimosi struktūra numatoma ir artimiausioje ateityje. 2009-2011 m. didžiąją skolinimosi poreikio dalį sudarė poreikis finansuoti viešųjų finansų deficitą.

Lietuvos konvergencijos 2012 metų programoje Vyriausybė įtvirtino siekį iki 2015 metų pabaigos subalansuoti viešuosius finansus. Įgyvendinus šią nuostatą, valstybės skolos santykis su BVP sumažėtų iki 35 proc. ir atsirastų prielaidos mažėti skolai nominalia išraiška. Numatoma, kad valstybės skola 2012 metų pabaigoje sudarys apie 40,2 proc. BVP.

Kitais metais Lietuvai reikės išpirkti 2003 m. išleistą ir 2004 m. papildytą dar vieną 1 mlrd. eurų euroobligacijų emisiją. Jeigu būtų palankios rinkos sąlygos, šiais metais būtų kaupiamas lėšų rezervas minėtai emisijai išpirkti.

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: