(c) Wikimedia Commons archyvo nuotr.

UAB “Pūkas” nuolat ir sistemingai klaidina kauniečius, informacijos kanalais pateikia iškreiptą ir melagingą informaciją apie savivaldybės veiklą. Savivaldybė ir jos vadovai nuolat puolami ir kaltinami nebūtais dalykais dėl sėkmingai vykdomo Mokslo ir technologijų parko „Technopolis” kūrimo. Kaltinimo esmė – savivaldybė „Technopolio” administracinį pastatą atidavė už dyką, o sau pasiliko tik komunikacijas.
Tarybos narys Arvydas Garbaravičius stengiasi išviešinti kiekvieną savivaldybės neva įvykdytą pažeidimą ir kreiptis į prokuratūrą, tačiau apie gautus atsakymus gyventojų neinformuoja. Atkreipiame kauniečių dėmesį į tai, kad Kauno apygardos prokuratūra 2009 m. rugsėjo 28 d. priėmė nutarimą netenkinti eilinio A. Garbaravičiaus prašymo ir atsisakyti kreiptis į teismą dėl viešojo intereso gynimo.

Kaip nurodė prokuratūra savo nutarime, 2009 m. rugpjūčio 3 d. buvo gavusi Miesto tarybos nario Arvydo Garbaravičiaus prašymą ginti viešąjį interesą ir imtis veiksmų dėl galimų neteisėtų Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus V. Gudėno, buvusio direktoriaus A. Keserausko ir Kauno mero A. Kupčinsko veiksmų. Tarybos narys įtarė, kad buvo įvykdyta galimai neteisėta administracinio pastato, esančio Europos pr. 121, Kaune, nuosavybės teisių registracija ne Kauno miesto savivaldybės, o VšĮ „Technopolis” vardu.

Išnagrinėjusi prašymą Kauno apygardos prokuratūra 2009 m. rugsėjo 28 d. priėmė nutarimą netenkinti prašymo ir atsisakyti kreiptis į teismą dėl viešojo intereso gynimo. Prokuratūra nurodė, kad 2006 m. balandžio 10 d. Kauno miesto savivaldybės administracija ir viešoji įstaiga „Technopolis” sudarė jungtinės veiklos sutartį, kuria nustatė šalių bendrą dalyvavimą projekte teikiant paraišką „Mokslo ir technologijų parko „Technopolis” infrastruktūros sukūrimas” pagal Lietuvos 2004-2006 metų bendrojo programavimo dokumento priemonę „Verslo aplinkos gerinimas”, veiklos sritį „Mokslo ir technologijų parkai (MTP) technologijų centrai”. Šios sutarties 1.16 punkte pažymėta, kad Kauno miesto savivaldybės administracijai atitenka projekto lėšomis įrengta Mokslo ir technologijų parkui „Technopolis” skirta viešoji inžinerinė infrastruktūra; VšĮ „Technopolis” atitenka administracinis pastatas ir projekto lėšomis įsigyta įranga. 2008 m. lapkričio 25 d. VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra ir 2008 m. lapkričio 28 d. LR ūkio ministerija sutiko, kad projekto vykdymo metu pastatytas Mokslo ir technologijų parko „Technopolis” administracinis pastatas būtų registruotas VšĮ „Technopolis” vardu, jei Kauno miesto savivaldybės administracija, kaip projekto vykdytojas, užtikrins, kad penkerius metus nuo sutarties sudarymo dienos nebus pakeista veikla, bei užtikrintas projekto tęstinumas. Gavus tokius raštiškus sutikimus, administracinis pastatas galėjo būti registruojamas VšĮ „Technopolis” vardu ir 2006 m. lapkričio 17 d. paramos teikimo sutartis nėra pažeista.

Sutarties sudarymo metu ir nekilnojamo turto registravimo metu galiojęs Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas nustatė, kad savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto savininko funkcijas, susijusias su savivaldybei nuosavybės teise priklausančiu turtu, remdamasi įstatymais įgyvendina savivaldybės taryba. Tačiau šiuo atveju Mokslo ir technologijų parko „Technopolis” administracinis pastatas niekada nebuvo Kauno miesto savivaldybės nuosavybe. Jungtinės veiklos sutartimi 2006 m. balandžio 10 d. dar iki naujo daikto – Mokslo ir technologijų parko „Technopolis” administracinio pastato pastatymo, savivaldybė jau buvo atsisakiusi nuosavybės teisių į šį pastatą.

Kauno apygardos prokuratūros rašte pažymėta, kad neesant sutarčių ir teisės aktų pažeidimų prokuratūrai kreiptis į teismą dėl 2006 m. balandžio 10 d. jungtinės veiklos sutarties, ir administracinio pastato, esančio Europos pr. 121, Kaune, nuosavybės teisių VšĮ „Technopolis” vardu, panaikinimo, nėra teisinio pagrindo.

Šis tekstas – kaunas.lt nuosavybė. Kopijuoti ir platinti kaunas.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama!

 
Naujienos iš interneto

Sponsored video

Taip pat skaitykite: