(c) Stock.xchng archyvo nuotr.

Informuojame, kad pastarosiomis dienomis kietųjų dalelių (KD 10) koncentracijos aplinkos ore Kauno mieste viršijo nustatytą paros ribinę vertę.

Kadangi įgyvendinama Kauno miesto aplinkos oro valdymo programa 2011-2014 metams, patvirtinta 2010 m. gruodžio 23 d. Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-802, ir siekiama sumažinti aplinkos oro taršą kietosiomis dalelėmis, tai praėjusią ir ateinančią naktį mieste vykdomi gatvių plovimo darbai.

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: