Balandžio 12 d. Ūkio ministras savo įsakymu skyrė paramą dviem naujiems šilumos tiekimo sistemos modernizavimo ir plėtros projektams, kuriuos vykdys AB „Kauno energija”.

Parama skirta projektams „Kauno miesto integruoto tinklo Žaliakalnio magistralės (4Ž) modernizavimas” ir „Centralizuoto šilumos tiekimo plėtra statant naują šilumos tiekimo trasą (šilumos tiekimo tinklai nuo A. Juozapavičiaus pr. 23A iki A.Juozapavičiaus pr. 90)”.

Finansavimas skirtas pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra” VP2-4.2-ŪM-02-K priemonę „Šilumos tiekimo sistemos modernizavimas ir plėtra” projektams įgyvendinti iš Ūkio ministerijos reorganizavimo laikotarpio energetikos srities Europos Sąjungos ir bendrojo finansavimo lėšomis finansuojamų projektų įgyvendinimo programos.

Projekto „Kauno miesto integruoto tinklo Žaliakalnio magistralės (4Ž) modernizavimas” (projekto kodas VP2-4.2-ŪM-02-K-01-016) kapitalo formavimo išlaidoms padengti skirta iki 2 787 941,00 (dviejų milijonų septynių šimtų aštuoniasdešimt septynių tūkstančių devynių šimtų keturiasdešimt vieno) litų finansavimo. Finansavimo dalis (intensyvumas) – iki 50,00 proc. iš Ūkio ministerijos reorganizavimo laikotarpio energetikos srities Europos Sąjungos ir bendrojo finansavimo lėšomis finansuojamų projektų įgyvendinimo (Europos Sąjungos lėšos) programos. Antra tiek AB „Kauno energija” turės finansuoti iš savo arba skolintų lėšų.

Šie du projektai buvo pateikti kartu su dar trimis šilumos trasų rekonstrukcijos projektais iki 2009 metų kovo 30 dienos. Visiems 5 projektams parama skirta iš 2007-2013 metų Europos regioninės plėtros fondo pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra” priemonę VP2-4.2-ŪM-02-K „Šilumos tiekimo sistemos modernizavimas ir plėtra”.

Projekto „Centralizuoto šilumos tiekimo plėtra statant naują šilumos tiekimo trasą (šilumos tiekimo tinklai nuo A. Juozapavičiaus pr. 23A iki A.Juozapavičiaus pr. 90)” (projekto kodas VP2-4.2-ŪM-02-K-01-004) kapitalo formavimo išlaidoms padengti skirta iki 1 566 050,00 (milijono penkių šimtų šešiasdešimt šešių tūkstančių penkiasdešimt) litų finansavimo. Finansavimo dalis (intensyvumas) – iki 50,00 proc. iš Ūkio ministerijos reorganizavimo laikotarpio energetikos srities Europos Sąjungos ir bendrojo finansavimo lėšomis finansuojamų projektų įgyvendinimo (Europos Sąjungos lėšos) programos. Antra tiek AB „Kauno energija” taip pat turės finansuoti iš savo ar skolintų lėšų.

Pagal šiuos du projektus bus statoma nauja, 1,4 km ilgio šilumos tiekimo trasa Kaune, A. Juozapavičiaus prospekte nuo 23A iki 90 namo ir rekonstruojama integruoto tinklo Žaliakalnio magistralė. Projektas
„Centralizuoto šilumos tiekimo plėtra statant naują šilumos tiekimo trasą (šilumos tiekimo tinklai nuo A.Juozapavičiaus pr. 23A iki A.Juozapavičiaus pr. 90, Kaune) pradėtas įgyvendinti 2010 m. vasario mėn., planuojama pabaiga – 2011.08.31. Projektas „Kauno miesto integruoto tinklo Žaliakalnio magistralės (4Ž) modernizavimas (šilumos tiekimo tinklų rekonstravimas nuo V.Krėvės pr. 30 iki Birželio 23-sios g. 25, Kaune) pradėtas įgyvendinti 2010 m. vasario mėn., numatoma pabaiga – 2012.05.31.

Pastačius naują, 1,4 km ilgio šilumos tiekimo trasą Kaune, A. Juozapavičiaus prospekte, nuo 23A iki 90 namo, centralizuotai tiekiama šiluma bus aprūpinami esami, o vėliau ir būsimi vartotojai. Po projekto įgyvendinimo sumažės lokali tarša iš A.Juozapavičiaus pr. 23A esančios katilinės, nes joje šiluma nebebus gaminama (maždaug 5.805 MWh per metus). Šilumos gamyba bus perkeliama į Kauno TE , kurioje vienu metu gaminama šiluma ir elektra. Termofikaciniame režime būtų pagaminama 3.115 MWh elektros energijos per metus. Apskaičiuotas tokios sistemos (Kauno TE – vamzdynas) efektyvumas sieks 79,9 proc., tuo tarpu, lyginant su atskira gamyba (Kondensacine elektrine, katiline), jis siekia tik 50,6 proc. Įgyvendinus projektą, efektyvumas padidės 29,3 proc. Po projekto įgyvendinimo į aplinką bus išmetama 1.253 tonų per metus mažiau CO2 dujų.

Po 2011 m., kai bus baigta rekonstruoti integruoto tinklo Žaliakalnio magistralė, skaičiuotini šilumos nuostoliai joje bus sumažinti nuo 1470,7 MWh per metus iki 938,7 MWh per metus, t.y. norminiais metais šilumos energijos sutaupymai sudarys 532 MWh per metus. Skaičiuotini šilumos nuostoliai sumažės apie 532 MWh per metus arba 36,2% lyginant su esamais nuostoliais (įvertinus vandens nuotėkį). Įgyvendinus projektą be kuro sutaupymų bus sumažintos elektros, remontų ir vandens sąnaudos.

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: