Birželio 29 d., antradienį, 14 val. įvyks pirmasis naujos Vytauto Didžiojo universiteto Tarybos posėdis. Jo pradžioje VDU rektorato pastato pirmojo aukšto salėje (K. Donelaičio g. 58) Tarybos nariai viešai pasirašys įsipareigojimą vadovautis VDU bei visuomenės interesais ir sąžiningai atlikti Mokslo ir studijų įstatymo bei VDU Statuto jiems numatytas funkcijas.

Laikantis naujojo Mokslo ir studijų įstatymo nuostatų, Universiteto Taryba yra sudaryta iš 11 narių. Įstatymas numato, kad pusę Tarybos narių skiria akademinė bendruomenė, pusę – švietimo ir mokslo ministras.

Gegužės 18 d. VDU bendruomenė išrinko keturis universiteto Tarybos narius. Daugiausiai administracijos ir kitų darbuotojų atstovų balsų surinko Finansų tarnybos direktorė Dangirutė Steponavičiūtė bei trys dėstytojai ir mokslo darbuotojai: prof. Juozas Augutis, prof. Egidijus Aleksandravičius ir prof. Pranas Žukauskas. Studentai į VDU Tarybą delegavo Studentų atstovybės prezidentą Donatą Juodpusį.

Kandidatus į ministro skiriamus aukštųjų mokyklų tarybų narius siūlė valstybės, verslo, mokslo, kultūros, viešojo sektoriaus įstaigos ir organizacijos, aukštųjų mokyklų senatai, alumnų asociacijos, fiziniai asmenys. Aukštojo mokslo taryba peržiūrėjo ir atrinko kandidatų sąrašą ministrui patvirtinti. Paskelbus kvietimą teikti išorinius kandidatus į VDU tarybą, buvo pasiūlyti 32 asmenys. Iš jų į VDU tarybą patvirtinti Vida Julija Bandis, Pasaulio lietuvių bendruomenės atstovybės atstovė Lietuvoje, Vladas Lašas, UAB “UPS – Skubios siuntos” generalinis direktorius, Reinas Raudas, Talino universiteto rektorius, Jurgis Vilemas, Lietuvos energetikos instituto vyriausiasis mokslo darbuotojas, ir Audrius Žiugžda, AB “TEO LT” generalinio direktoriaus patarėjas.

Taip pat bendru sutarimu su VDU Senatu į Universiteto Tarybą išrinktas Prezidentas Valdas Adamkus, VDU Atkūrimo tarybos garbės narys ir Universiteto garbės daktaras.

Vadovaujantis 2010 m. gegužės 28 d. LR Seimo patvirtintu VDU Statutu, Universiteto Taryba yra kolegialus valdymo organas, kuris tvirtina universiteto viziją ir misiją, rektoriaus pateiktą strateginį veiklos planą, svarsto ir tvirtina rektoriaus teikiamus universiteto struktūros pertvarkos planus, nustato universiteto rektoriaus rinkimų viešo konkurso būdu organizavimo tvarką, renka, skiria į pareigas ir atleidžia iš jų rektorių, nustato universiteto lėšų (taip pat lėšų, skirtų vadovų ir kitų darbuotojų darbo užmokesčiui) ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais tvarką, svarsto ir tvirtina svarbiausius su tuo susijusius sprendimus, rūpinasi parama universitetui bei atlieka kitas funkcijas.

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: