(c) Stock.xchng archyvo nuotrr.

Š.m. gruodžio mėn. buvo parengta, viešai pristatyta ir paskelbta Lietuvos 2004-2006 metų bendrojo programavimo dokumento 3.3 priemonės „Informacinių technologijų paslaugų ir infrastruktūros plėtra“ (toliau vadinama – BPD 3.3 priemonė) poveikio vertinimo ataskaita. IVPK užsakymu vertinimą š.m. liepos-gruodžio mėn. atliko viešoji įstaiga „Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai“.

Šiuo vertinimu buvo siekiama įvertinti 2004-2006 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos laikotarpiu IVPK administruotos BPD 3.3 priemonės ir atskirų jos projektų poveikį Lietuvos informacinės visuomenės plėtrai. Vertinimo metu buvo išanalizuoti BPD 3.3 priemonės lėšomis įgyvendinti elektroninių paslaugų ir elektroninės infrastruktūros projektai pagal rezultatyvumo, naudingumo, poveikio ir tvarumo kriterijus. Atliktos išsamios 5 projektų atvejo studijos (projektų „Elektroninio bilieto viešajame transporte ir keleivių informavimo sistemos sukūrimas“, „E. sveikatos paslaugos“, „Kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų plačiajuostis tinklas RAIN“, „Išankstinė pacientų registracijos sistema“, „Nekilnojamojo turto sandorių viešoji elektroninė paslauga (NETSVEP)“) bei surinkta informacija apie kitų BPD 3.3 priemonės projektų sukurtų rezultatų naudojimo mastą, taip pat atliktos 2 projektų („Išankstinė pacientų registracijos sistema“ ir „Nekilnojamojo turto sandorių viešoji elektroninė paslauga (NETSVEP)“) tikslinių grupių sociologinės apklausos, siekiant išsiaiškinti jų požiūrį į sukurtų paslaugų kokybę ir naudą.

Vertinimo metu gautus rezultatus IVPK numato panaudoti tobulinant informacinės visuomenės plėtros projektų įgyvendinimą 2007-2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos laikotarpiu, taip pat jie bus panaudoti atsiskaityti už BPD 3.3 priemonės įgyvendinimą Europos Komisijai bei viešinant BPD 3.3 priemonės projektų rezultatų naudą visuomenei.

BPD 3.3 priemonės poveikio vertinimas yra finansuojamas pagal 2007-2013 m. techninės paramos veiksmų programą iš Europos socialinio fondo ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšų.

BPD 3.3 priemonės poveikio vertinimo ataskaitos pristatymo skaidrės;
BPD 3.3 priemonės poveikio vertinimo ataskaita.

Informacinės visuomenės plėtros komiteto informacija

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: