(c) Stock.xchng archyvo nuotr.

Vyriausybė patvirtino nacionalinę mokslo programą „Socialiniai iššūkiai nacionaliniam saugumui“ 2010-2013 metams. Programos tikslas – atskleisti socialinių reiškinių tendencijas, kurios kelia grėsmę nacionaliniam saugumui ir parengti rekomendacijas, kaip tokias grėsmes įveikti. Atliekant strategiškai svarbius socialinių mokslų tyrimus, bus kuriamos sąlygos spręsti demografines, darbo rinkos, socialinės gerovės bei kriminogeninių procesų, psichosocialinių sąveikų problemas.

„Ši programa padės sutelkti Lietuvos socialinių mokslų potencialą ir finansinius išteklius, inicijuoti reikalingus mokslinius tyrimus, – sako švietimo ir mokslo ministras Gintaras Steponavičius. – Kartu ugdysime kvalifikuotus socialinių tyrimų specialistus, daugės galimybių į Lietuvą iš užsienio grįžtantiems mokslininkams“.

Mokslininkai tirs vidines nacionalinio saugumo grėsmes, tokias kaip socialinė ir ekonominė diferenciacija, netolygi socialinė ir ekonominė raida, gyvenimo lygio nuosmukis, kuris gali paskatinti nusikalstamumo didėjimą, Lietuvos piliečių emigracijos įtaka valstybės gyvenimui. Bus ištirtos gimstamumo, mirtingumo ir visuomenės sveikatos būklės, migracijos ir kitos problemos bei aktualijos.

Tikimasi, kad įgyvendinant šią programą bus sistemiškai ištirti visuomenėje vykstantys procesai, o atliktus socialinius tyrimus bus galima susieti su nacionalinio saugumo poreikiais.

Programos įgyvendinimą administruos Lietuvos mokslo taryba. Programos priemonių vykdytojai bus atrenkami viešo konkurso būdu.

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: