(c) Stock.xchng archyvo nuotr.

Seimas po ilgų diskusijų ir svarstymų patvirtino 2010 m. valstybės biudžetą, už kurį balsavo 81 -už, 56 – prieš ir 2 Seimo nariai susilaikė.

Priimtame įstatyme nustatyta, kad valstybės biudžeto pajamos be ES paramos sudarys 13 378 mln. litų (1 019,2 mln. litų mažiau nei 2009 metais). 2010 metų valstybės biudžeto išlaidos be ES paramos lėšų bus 18 308 mln. litų (911 mln. litų mažiau nei 2009 metais). Kartu su ES lėšomis (7 891 mln. litų) valstybės biudžeto pajamos sudarys apie 21 270 mln. litų, o asignavimai – beveik 26 199 mln. litų. Valstybės biudžeto deficitas 2010 metais sudarys beveik 4 930 mln. litų arba 5,9 proc. BVP.

2010 m. nacionalinio biudžeto, kuris apima valstybės ir savivaldybių biudžetus, pajamos be ES paramos lėšų sudarys 16 507 mln. litų (1 689 mln. litų mažiau nei 2009 metais), asignavimai – 21 436 mln. litų (1 581 mln. litų mažiau nei 2009 metais). Nacionalinio biudžeto pajamos 2010 metais kartu su Europos Sąjungos ir kitomis tarptautinės finansinės paramos lėšomis bus 24 399 mln. litų, asignavimai – 29 328 mln. litų.

Finansų ministerijos skaičiavimais, mažinant išlaidas valstybės biudžeto asignavimų valdytojų išlaikymo ir programų vykdymui skirtos lėšos 2010 m. sumažintos vidutiniškai 33 proc., tarp jų valstybės valdymo išlaidos – 23 proc., valstybės tarnautojų, politikų, valstybės pareigūnų, savivaldybių tarnautojų darbo užmokesčio fondas sumažintas 10 proc., pedagogų, kultūros, socialinių darbuotojų, karo tarnybos tarnautojams darbo užmokesčio fondas sumažintas 5 proc., statutinių pareigūnų – 2 proc. Be to, nuo 2010 metų sumažintas asignavimų valdytojų skaičius – 2010 metais jų yra 30-čia mažiau nei 2009 metais. Visi sprendimai planuojamas nacionalinio biudžeto išlaidas sumažino 1 mlrd. 581 mln. litų, lyginant su paskutiniu patvirtintu (šių metų liepos mėnesį) 2009 m. biudžetu.

Valstybės biudžeto planuojamos pajamos. Daugiausia pajamų į 2010 m. valstybės biudžetą numatoma gauti iš pridėtinės vertės mokesčio – 6 078 mln. litų. Tai yra 2,8 proc. mažiau nei planuojama gauti 2009 metais. Akcizų į valstybės biudžetą kitąmet planuojama surinkti 3 257,4 mln. litų. Palyginus su 2009 m planu, akcizų numatoma gauti 0,3 proc. mažiau. Iš gyventojų pajamų mokesčio į nacionalinį biudžetą planuojama gauti 3 308,8 mln. litų. Palyginus su 2009 m. – tai bus apie 24 proc. mažiau. Į valstybės biudžetą pajamų iš gyventojų pajamų mokesčio planuojama gauti 877,8 mln. litų arba 26,8 proc. mažiau nei planuojama gauti 2009 m. Iš pelno mokesčio kitąmet planuojama gauti apie 907,7 mln. litų. Palyginus su 2009 metais, tai yra 47,9 proc. mažiau.

Priėmimo metu priimtos pataisos dėl papildomų lėšų skyrimo:
• Pritarta Seimo narių Loretos Graužinienės ir Irenos Degutienės (Seimo Pirmininkė) pasiūlymui skirti papildomai 340 tūkst. litų gestų kalbos vertėjų centrams išlaikyti, iš jų 260 tūkst. litų darbo užmokesčiui ir 80 tūkst. litų kitoms išlaidoms (valstybinio socialinio draudimo įmokoms), siekiant išlaikyti 2009 metais dirbusių gestų kalbos vertėjų etatus (100,5 etato); šias lėšas paskirstyti lygiomis dalimis po 170 tūkst. litų apskritims I pusmetį ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai II pusmetį.
• Pritarta Seimo narių Manto Adomėno ir Valentino Stundžio pasiūlymui skirti Kultūros ministerijai 600 tūkst. litų viešosios įstaigos “Menų spaustuvė” renginiams ir daugiafunkcių erdvių Vilniuje įrangai įsigyti ir įrengti.
• Pritarta Seimo narių Juliaus Dautarto ir Valentino Stundžio pasiūlymui skirti Kultūros ministerijai 237 tūkst. litų Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisijos parengtoms programoms įgyvendinti.

Visos šios lėšos skiriamos sumažinant asignavimus Finansų ministerijos Vyriausybės rezervo programai.

Valstybės biudžeto asignavimai pagal sritis

Ekonomikai iš valstybės biudžeto planuojama skirti 6 969 mln. litų. Iš jų ES paramos lėšos – 4 910 mln. litų. Ekonomikos programas įgyvendina Ūkio, Susisiekimo ir Žemės ūkio ministerijos.

Švietimui, įskaitant aukštąsias mokyklas, numatoma skirti 2 905 mln. litų. Iš jų ES paramos lėšos – 900 mln. litų. Kartu su dotacijomis savivaldybėms bendra švietimo sričiai skiriamų lėšų dalis sudarys 4 889 mln. litų. Šiai sričiai skiriamos lėšos naudojamos visų lygių ugdymo ir švietimo programų – ikimokyklinio, mokyklinio, aukštesniojo ir aukštojo mokslo palaikymui ir gerinimui, švietimo sistemos darbuotojų atlyginimams, mokymo įstaigų būklės gerinimui.

Sveikatos apsaugai, įskaitant valstybės biudžeto asignavimus, skiriamus Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui, skiriama 2 391 mln. litų. Šiai sričiai 2010 m. taip pat numatoma skirti 225 mln. litų ES paramos lėšų. Lėšos skirtos sveikatos priežiūros programoms vykdyti. Pervedimai į Ligonių kasas, palyginus su 2009 metais, didėtų 339 mln. litų ir sudarytų 1 911 mln. litų. Privalomojo sveikatos draudimo fondo apimtys mažėja dėl mažėjančio darbo užmokesčio. PSDF lėšomis finansuojama visa Lietuvos sveikatos sistema ir gyventojams teikiamos sveikatos paslaugas.

Socialinei apsaugai 2010 m. valstybės biudžete planuojama skirti 2 598 mln. litų. Iš jų 2010 m. numatoma skirti 493 mln. ES paramos lėšų.

Aplinkos apsaugai iš valstybės biudžeto planuojama skirti 1 015 mln. litų. Iš jų aplinkos apsaugai 2010 m. numatoma skirti ir 649 mln. ES paramos lėšų. Šiai sričiai skiriamos lėšos bus naudojamos atliekų tvarkymo, vandentvarkos sistemų modernizavimo, energijos efektyvumo, kt. projektams įgyvendinti.

Viešajai tvarkai ir visuomenės apsaugai iš valstybės biudžeto numatoma skirti 1 965 mln. litų. Iš jų 2010 m. numatoma skirti 448 mln. ES paramos lėšų. Šiai sričiai skiriamos lėšos naudojamos policininkų, gaisrininkų ir būtinųjų tarnybų išlaikymui, valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimui, teismų sprendimų vykdymui, kt.

Gynybai iš valstybės biudžeto numatoma skirti 990 mln. litų.

Poilsiui, kultūrai ir religijai iš valstybės biudžeto numatoma skirti 515 mln. litų.

Valstybės investicijų programai planuojama skirti 4 991,8 mln. litų, iš jų valstybės biudžeto lėšos 1 176,3 mln. litų, 3 815,5 mln. litų – ES lėšos. Maksimaliai išnaudojant Europos Sąjungos fondų finansuojamų sričių galimybes, bendrai su Europos Sąjunga finansuojamiems investicijų projektams įgyvendinti numatoma skirti 4 151,8 mln. litų. Didžioji dalis investicijoms numatomų lėšų numatoma skirti: transporto ir ryšių srities investicijų projektams įgyvendinti – 1 510,4 mln. litų, Ūkio ministerijos administruojamoms programoms (kurių didžioji dalis yra energijos taupymo) – 779,3 mln. litų, aplinkos apsaugos investicijoms – 782,7 mln. litų, švietimo srities investicijoms – 674,8 mln. litų.

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: