(c) stock.xchng archyvo nuotr.

Kauno miesto savivaldybės taryba pritarė nevyriausybinių neįgaliųjų sporto organizacijų sportinės veiklos programų finansavimui iš Savivaldybės biudžeto.

Nevyriausybinės neįgaliųjų sporto organizacijos (8 sporto klubai) iki 2010 m. gruodžio 21 d. pateikė Kūno kultūros ir sporto skyriui paraiškas ir programas, 2011 metų vasario mėnesį Kauno miesto savivaldybės taryba patvirtino asignavimus Sporto programai, iš kurių neįgaliųjų kūno kultūrai ir sportui organizuoti skiriama 120 tūkst. litų.

Pagrindiniai finansavimo iš Savivaldybės biudžeto 2011 metams numatyti prioritetai: sportininkų rengimas varžyboms (treniruotės ir mokomosios treniruočių stovyklos), dalyvavimas varžybose (transporto, nakvynės, maitinimo išlaidos ir dienpinigiai Lietuvoje ir kitose šalyse), sporto inventoriui įsigyti, sporto bazių nuomos išlaidos, taip pat sporto, sveikatingumo ir rekreacijos renginiams surengti (maitinimo, nakvynės, transporto, sporto bazių nuomos išlaidos).

Per kūno kultūrą ir sportą gerinama neįgaliųjų integracija į bendruomenę, didinamas sportuojančiųjų skaičius klubuose ir tobulinamas jų meistriškumas. Kūno kultūros ir sporto pratybos ir mokomosios treniruočių stovyklos padeda ugdyti darbingumą, savarankiškumą, bendradarbiavimą, neįgalieji turės galimybes treniruotis ir dalyvauti varžybose Lietuvoje ir užsienyje, taip pat įsigyti sportinio inventoriaus.

MANTAS LAPINSKAS

Naujienos iš interneto

Sponsored video

Taip pat skaitykite: